Data publikacji w serwisie:

Global Ranking of Academic Subjects

Znamy już wyniki Global Ranking of Academic Subjects 2021, który klasyfikuje uczelnie, oceniając je w obrębie 54 dziedzin ujętych w pięciu obszarach: Natural Sciences, Engineering, Life Sciences, Medical Sciences i Social Sciences. W tegorocznym zestawieniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu utrzymał ubiegłoroczne pozycje.

Najwyżej oceniono UAM w dziedzinie Hospitality & Tourism Management, gdzie uczelnia zajęła pozycję 201-300 i tym samym znalazła się na 1 miejscu w kraju. W pozostałych dziedzinach UAM zajął miejsca: Earth Sciences – 401-500, Ecology – 301-400, Atmospheric Science – 301-400, Agricultural Sciences – 401-500.

ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) ocenia uczelnie przez pryzmat pięciu wskaźników: liczby publikacji w danej dyscyplinie w czasopismach z pierwszego kwartyla pod względem Impact Factor; znormalizowanego wpływu cytowania (Category Normalized Citation Impact CNCI); współpracy międzynarodowej ocenianej na podstawie publikacji; liczby artykułów wydanych w najlepszych czasopismach oraz prestiżowych nagród otrzymanych przez naukowców wybranych dziedzin (m.in. Nagród Nobla i Medali Fieldsa).

W rankingu zostało sklasyfikowanych ponad 1800 uczelni z 93 krajów.

Pełne zestawienie dostępne jest pod adresem: http://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048