Data publikacji w serwisie:

Glony glebowe w dużym stopniu przyczyniają się do obiegu węgla w skali globalnej

Według badań opublikowanych w The New Phytologist 1 lutego 2022 roku w każdym gramie wierzchniej warstwy gleby jest średnio około 5 milionów mikroskopijnych glonów.  Podobnie jak rośliny, pochłaniają one CO2 z atmosfery, zwiększając w ten sposób pulę węgla w glebie. W badaniach wziął udział prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz z Pracowni Ekologii Zmian Klimatu na UAM.

Aby lepiej zrozumieć globalną dystrybucję tych lądowych glonów i przewidzieć ich roczną produktywność za pomocą modelu uczenia maszynowego, zespół naukowców zebrał dane z literatury na temat tych mikroorganizmów. Odkryli oni, że glony glebowe wychwytują około 3,6 gigaton węgla rocznie, co odpowiada 30% emisji dwutlenku węgla spowodowanych działalnością człowieka.

- Wyniki te zmieniają podstawowe założenia dotyczące roli mikroorganizmów w glebie, pokazując, że fotosynteza mikrobiologiczna jest głównym składnikiem nie tylko ekosystemów wodnych, ale także większości lądowych, i podkreślają kluczową rolę mikroalg w globalnym obiegu węgla – komentuje prof. Mariusz Lamentowicz. - Ochrona bioróżnorodności gleby nigdy nie była tak ważna, jak obecnie, kiedy coraz pilniejsza jest potrzeba wykorzystania wszystkich możliwości obniżenia poziomu CO2 w atmosferze - dodaje.

Zespół badaczy pracujący nad tym odkryciem był międzynarodowy. Udział w nim wzięli naukowcy z Laboratoire Écologie Fonctionnelle et Environnement (CNRS / INP Toulouse / Université Toulouse III - Paul Sabatier), Wydziału Ekologii Lasu i Zarządzania Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych, Laboratorium Nematologii Uniwersytetu Wageningen, Wydziału Ekologii Ziemi Holenderskiego Instytutu Ekologii, Uniwersytetu Nauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii oraz Real Jardín Botánico w Madrycie.

Bibliografia: Contribution of soil algae to the global carbon cycle. Jassey VEJ, Walcker R, Kardol P, Geisen S, Heger T, Lamentowicz M, Hamard S, Lara E. 2022. The New phytologist, 1 February 2022. DOI : 10.1111/nph.17950 ; https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.17950

Rys. © Vincent Jassey, Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement (CNRS/INP Toulouse/Université Toulouse III - Paul Sabatier)

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048