Data publikacji w serwisie:

Grantowe sukcesy naukowców z UAM

Prof. Krzysztof Sobczak z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał największą kwotę dofinansowania w rozstrzygniętym właśnie konkursie MAESTRO. Narodowe Centrum Nauki przyznało badaczowi ponad 4,6 mln zł. Sukces w MAESTRO odniósł także prof. Hermann Ehrlich z Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, natomiast w NCN SONATA BIS wyróżniono dra Savani Anbalagana (Wydział Biologii) oraz dra hab. Igora Iatsunskyi (Centrum NanoBioMedyczne UAM). Naukowcy z UAM odnotowali także sukces w konkursie Komisji Europejskiej Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Beneficjentami programu będą: zespół prof. Wojciecha Sowy z Wydziału Anglistyki oraz dr Susmita Saha, realizująca projekt na Wydziale Fizyki.

Projekt prof. Krzysztofa Sobczaka, który uzyskał dofinansowanie w dwunastej edycji konkursu MAESTRO, nosi tytuł: „Toksyczny RNA z ekspansją powtórzeń trójnukleotydowych – patomechanizm i cele terapeutyczne chorób neurologicznych”. Prof. Hermann Ehrlich będzie natomiast realizował projekt “Spongina jako enigmatyczny biomateriał i surowiec dla nowej generacji, trójwymiarowych (3D) materiałów kompozytowych”, na który otrzymał wsparcie w wysokości ponad 3,7 mln zł. Pieniądze z dziesiątej odsłony SONATY BIS dr Savani Anbalagan przeznaczy na badanie roli interakcji akson-glej (ponad 2,6 mln zł), a dr hab. Igor Iatsunskyi na projekt “Nanokompozyty oparte na półprzewodnikowych materiałach 1D modyfikowanych za pomocą MXene oraz ALD do wydajnej produkcji wodoru z wykorzystaniem procesu fotoelektrochemicznego rozszczepienia wody” (ponad 2 mln zł). Szczegółowe informacje o projektach można zaleźć na stronie NCN (https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2021-02-15-maestro12-sonatabis10?language=pl).

UAM będzie także beneficjentem programu Komisji Europejskiej Marie Skłodowska-Curie Actions. Zespół prof. Wojciecha Sowy z Wydziału Anglistyki zajmie się realizacją grantu xFORMAL “Informal and Non-Formal E-Learning for Cultural Heritage”, finansowanego w ramach H2020 MSCA RISE. Koordynatorem projektu jest Universita Degli Studi Di Genova (Uniwersytet Genueński). Dr Susmita Saha będzie natomiast realizowała projekt “Dynamics of Artificial MagPhonic Spin Ice” (akronim DYNAMPSI) w zespole prof. Macieja Krawczyka z Wydziału Fizyki.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048