Data publikacji w serwisie:

Granty NCN dla naukowców z UAM!

Sukces uczelni w konkursie Narodowego Centrum Nauki. Aż 66 wniosków o sfinansowanie projektów badawczych, złożonych przez naukowców z UAM, uzyskało pozytywną ocenę NCN i otrzyma środki na ich realizację. Narodowe Centrum Nauki w ramach programów OPUS i PRELUDIUM przyznało UAM środki na łączną sumę niemal 32,5 mln zł.

Z UAM zgłoszono prawie 250 projektów, zatem współczynnik sukcesu dla UAM w tej edycji wynosi niemal 25%. - Nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek dostali taką liczbę grantów w jednej edycji - mówi prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów, prof. Przemysław Wojtaszek. Jak podkreśla, prawie wszystkie wybrane projekty realizowane będą na miejscu, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Zwróciłem uwagę przede wszystkim na te projekty, które tematycznie nie pasują wprost do wydziałów, z których pochodzą, czyli są interdyscyplinarne, to bardzo dobrze - mówi prof. Wojtaszek pytany o tematykę nagrodzonych badań.

Tak wielu laureatów nie było w programach OPUS i PRELUDIUM od kilku lat – podkreślają przedstawiciele NCN. W konkursie OPUS złożonych zostało 2314 wniosków, sfinansowanych będzie 417 projektów, w PRELUDIUM – zakwalifikowanych zostało 495 projektów spośród 2217 wniosków.

Warto dodać, że jedną z wybranych beneficjentek programu OPUS jest JM Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska, której tytuł projektu badawczego to: “Pół wieku polskiej literatury dziecięcej. Twórczość dla dzieci w kręgu władzy i produkcji kulturowej: odbiorca literatury – literatura jako odbiorca”.  W tej edycji konkursów NCN najwięcej grantów w UAM zdobyli naukowcy z Wydziału Biologii UAM - 20. Dalej w kolejności są Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki (po 7), a następnie Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydział Prawa i Administracji (po 5). Pełna lista wyróżnionych naukowców znajduje się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-26-wyniki-opus-preludium

Fot. Zuzanna Kaczmarek

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048