Data publikacji w serwisie:

Groznawstwo - nowy kierunek na UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi w tym roku rekrutację na 123 kierunki i 77 specjalności. Są wśród nich nowe propozycje. Jedną z nich jest groznawstwo.

Groznawstwo to kierunek studiów pierwszego stopnia, prowadzony na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Adresowany jest do osób pasjonujących się grami wideo, Second Life, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością, cyfrowymi technologiami, a także do osób zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą medialną. - Groznawstwo jest kierunkiem studiów, który pokazuje, iż wiedza humanistyczna, a szczególnie literaturoznawcza i filmoznawcza, jest konieczna w opisie i wyjaśnianiu świata, którego granice wyznacza język, wyobraźnia i technologie cyfrowe - mówią twórcy kierunku.

Istotną częścią programu studiów groznawczych są przedmioty kształcące umiejętności   pisania i mówienia o grach wideo. Absolwenci będą mogli odnaleźć się na dynamicznie rozwijającym się rynku krytyki i publicystyki growej. Zajęcia z zakresu grywalizacji, Virtual  Reality, larpów, gier narracyjnych oraz miejskich pomyślane zostały w taki sposób, by po ich zaliczeniu zdobyć umiejętności umożliwiające zatrudnienie w branży organizacji wydarzeń związanych z grami wideo oraz – szerzej – w firmach odpowiedzialnych za różnorodne wydarzenia transmedialne (przeglądy, konwenty, game jamy). Praktyczne i teoretyczne zajęcia dotyczące rynku gier wideo, organizacji produkcji, scenariopisarstwa oraz warsztatu testera i lokalizatora gier, przygotują do podjęcia zatrudnienia w przestrzeni polskiego game devu w różnorodnym zakresie. Studenci będą analitykami i krytykami wchodzącymi na rynek gier wideo (dlatego tak ważna w przypadku tego kierunku studiów jest współpraca z firmami produkującymi gry), popularyzatorami specjalistycznej wiedzy i umiejętności groznawczych, ale również trenerami, nauczycielami i animatorami promującymi gry cyfrowe w życiu społecznym i kulturalnym.

Dodatkowe informacje o kierunku dostępne są na stronie: https://filmoznawstwo.com/groznawstwo/

Informacje o rekrutacji na UAM kandydaci znajdą pod adresem: https://amu.edu.pl/kandydaci

Fot. Zuzanna Kaczmarek

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048