Data publikacji w serwisie:

Grzybobranie na Morasku

- Grzyby to organizmy, które choć pojawiły się na Ziemi miliard lat temu, mogą być i są źródłem innowacji technologicznych, na które czekamy zwłaszcza w rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska - podkreślają organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji z okazji 10-lecia Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, która odbędzie się w dniach od 24 do 28 września na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na Konferencji spotka się 115 badaczy i amatorów, młodych i doświadczonych mykologów, biotechnologów, architektów, leśników, lekarzy i artystów z różnych ośrodków w Polsce. Organizatorzy zaplanowali stworzenie transdyscyplinarnej platformy do prezentacji aktualnych badań naukowych, aplikacyjnych i artystycznych oraz dalszych poszukiwań dotyczących grzybów, a także przyszłych projektów. - Konferencji towarzyszyć będą warsztaty pt. „Mykologia w terenie, laboratorium i online” oraz wystawy artystyczno-edukacyjne - zapowiada prof. Marlena Lembicz, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji. - Będzie to taki „gorący punkt” (hot spot), otwarte miejsce umożliwiające połączenie nas wszystkich za pomocą sztuki stworzonej przez artystów jak i samą naturę - dodaje naukowczyni.

Na Wydziale będzie można zobaczyć: wystawę konkursowych zdjęć grzybów nadesłanych od uczestników, wystawę owocników z sesji terenowej oraz wystawę prac artystów inspirowanych grzybami wykonanych w ramach projektu “Rhizosphere: The Big Network of Small Worlds”, a także wystawę prac uczniów z projektu “Wild networking - WiFi of plants and fungi”. Kuratorzy wystaw to: prof. dr hab. Joanna Hoffmann i mgr Piotr Słomczewski, dr Anna Kujawa, mgr inż. Grażyna Naser, mgr Barbara Kudławiec, mgr Tomasz Ordza oraz zespół powołany do wyboru zdjęć konkursowych pod przewodnictwem Łukasza Grewlinga.

Autorka załączonej grafiki: Zofia Urbaniak, studentka kierunku Bioinformatyka na Wydziale Biologii UAM oraz Politechniki Poznańskiej.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048