Data publikacji w serwisie:

Historia Uniwersytetu Poznańskiego - badania nad antysemityzmem

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dobiegają końca prace Komisji ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na Uniwersytecie Poznańskim w latach przed II wojną światową. Komisje powołał 4 października 2019 roku rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki. W jej skład weszli przedstawiciele różnych dyscyplin humanistyki (historii, socjologii, politologii), pracujący na Uniwersytecie. Są to: prof. Anna Wolff-Powęska, prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM, dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM, dr hab. Maciej Michalski oraz prof. UAM dr hab. Piotr Forecki. Jak informuje rektor UAM – Zależało mi na tym, aby prowadzone nad tą problematyką badania miały interdyscyplinarny wymiar i charakteryzowały się możliwie szerokim spojrzeniem. Stąd w składzie komisji znaleźli się naukowcy o ugruntowanym autorytecie.

- Członkowie komisji od blisko roku prowadzą intensywne badania w bibliotekach i archiwach. W tej chwili mogę powiedzieć, że zakończyliśmy zasadniczą część prac. W najbliższych miesiącach powstaną teksty prezentujące wyniki badań, które zostaną przedstawione podczas jesiennej konferencji. W poszerzonej wersji zostaną one następnie zaprezentowane w publikacji, dokumentującej sytuację studentek i studentów żydowskich na Uniwersytecie Poznańskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego – informuje historyk, prof. UAM, dr hab. Maciej Michalski. Książka ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM.

W komunikacie adresowanym do społeczności akademickiej Uniwersytetu rektor UAM napisał - Obchody 100-lecia istnienia Uniwersytetu w Poznaniu były świętem, przy okazji którego szczyciliśmy się doniosłymi i chwalebnymi wydarzeniami w dziejach naszej Alma Mater. Badania prowadzone z tej okazji nad historią Uniwersytetu pokazały jednak, że zdarzały się w jego przeszłości także i trudne oraz haniebne momenty. W początkach istnienia uczelni taką ciemną, niezbadaną dotąd kartą dziejów Uniwersytetu Poznańskiego był antysemityzm części studentów i części kadry profesorskiej. Chcąc dać świadectwo prawdzie, postanowiłem zainicjować badania nad tą kwestią – dodaje rektor UAM.

Konferencji naukowa pt. „Między uprzedzeniem a przemocą. Dyskryminacja Żydów na Uniwersytecie Poznańskim w dwudziestoleciu międzywojennym”, podczas której mają być przedstawione wyniki prac komisji, planowana była na czerwiec, ale na przeszkodzie stanęła pandemia SARS-CoV-2. Najprawdopodobniej odbędzie się jesienią tego roku. Dokładny termin nie jest jeszcze znany.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497