Data publikacji w serwisie:

III Edycja Warsztatów Dydaktycznych - inauguracja

W poniedziałek, 13 stycznia, w DS. Jowita odbyła się inauguracja III Edycji Warsztatów Dydaktycznych UAM. Spotkanie otworzyła prorektor kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych, prof. Beata Mikołajczyk. Następnie grupa uczestników podzieliła się na trzy zespoły, które wzięły udział w warsztatach:

 • Prezentacja jako forma zaliczenia zajęć
 • COIL- Collaborative Online International Learning - jako forma rozwijania kompetencji interkulturowych studentów i pracowników
 • Jak zwiększyć skuteczność zajęć? Wpływ stylów myślenia na sukces wykładowcy

Warsztaty Dydaktyczne będą trwały od 13 stycznia do 27 kwietnia 2020 roku. Skierowane są one do wszystkich nauczycieli akademickich oraz doktorantów chcących rozwijać swoje kompetencje dydaktyczne. Kolejne spotkania będą organizowane w poniedziałkowe popołudnia. Projekt zakłada nawiązanie wzajemnych kontaktów oraz integrację środowiska nauczycieli akademickich.

W tej edycji naukowcy mają okazję wziąć udział w jednym z 22 warsztatów:

 • Prezentacja jako forma zaliczenia zajęć
 • COIL- Collaborative Online International Learning - jako forma rozwijania kompetencji interkulturowych studentów i pracowników
 • Jak zwiększyć skuteczność zajęć? Wpływ stylów myślenia na sukces wykładowcy
 • Rozwijanie sprawności mówienia w języku obcym na poziomie zaawansowanym
 • Humanistyczny ogród nauki i sztuki
 • Tworzenie prezentacji w programie PREZI
 • Emisja głosu w pracy dydaktycznej
 • Aktywizacja studentów podczas ćwiczeń (na przykładzie praktycznej nauki języka obcego)
 • "First coach then teach" - jak praktycznie wykorzystać umiejętności coachingowe do rozwijania autonomii studentów
 • Uaktualnienie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki i języka obcego
 • iSpring Free: Od prezentacji Power Point do kursu e-learningowego
 • Jak ugryźć rozumienie tekstu pisanego? O pracy z tekstem na zajęciach językowych
 • Usłyszymy się nawzajem. Perspektywa wykładowcy a perspektywa studenta na zajęciach z osobami z wadą słuchu
 • "Rozwiąż problem" adaptacje dyskusji "Open Space" i "Walta Disneya" na lektoracie języka obcego
 • "Rozwiąż problem" - dyskusja na lektoracie języka obcego
 • Jak uczyć się efektywnie? Kompetencje zintegrowane - przedmiot fakultatywny PNJ dla studentów Filologii
 • Jak zachęcić wszystkich studentów do mówienia na zajęcia z języka obcego i jak zredukować ich stres?
 • Dobre zajęcia dydaktyczne w szkole wyższej-czyli jakie?
 • Lektorat z ogólnego i specjalistycznego języka obcego
 • Niemy film krótkometrażowy na zajęciach z praktycznej nauki języka obcego
 • Wykorzystywanie emisji głosu i sztuki wystąpień publicznych dla budowania wiarygodności nauczyciela akademickiego
 • Cudzoziemcy wśród studentów UAM: "Incydent krytyczne" w pracy nauczyciela akademickiego.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497