Data publikacji w serwisie:

Inauguracja na cztery berła

Wspólnie wypowiedziane słowa czterech Rektorów „Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit” wraz z uderzeniami czterech bereł zabrzmiały dziś, 1 października  w Auli UAM w Poznaniu. Uczelnie wywodzące swoje tradycje z Uniwersytetu Poznańskiego, świętujące jubileusz 100-lecia, zainaugurowały rok akademicki 2018/2019.

W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy list odczytał Minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. Prezydent życzył zgromadzonym m.in., aby trudny okres reform jak najszybciej przyniósł dobre rezultaty.

W inauguracji wziął udział Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który podziękował poznańskiemu środowisku naukowemu za wkład w pracę nad ustawą 2.0: - Jesteśmy na etapie nie mniej ważnym, nie mniej trudnym niż prace nad ustawą – na etapie jej wdrażania – mówił. Zapowiedział też korekty, które zamierza wprowadzić w rozporządzeniach, m.in. dotyczących ewaluacji naukowców.

Rektorzy: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w swoich wystąpieniach mówili o wspólnych korzeniach, ale także osiągnięciach uczelni. - Najważniejszym celem obchodów jubileuszu jest uczczenie pamięci twórców Wszechnicy Piastowskiej oraz wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju powstałych z niej  uczelni. Chcemy podsumować nasz dorobek, podjąć dyskusję nad kierunkami rozwoju, poszerzyć współpracę między uczelniami, pogłębić wiedzę o akademickich tradycjach Poznania – mówił podczas swojego przemówienia JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki. - Dzisiaj wchodzi w życie ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, co oznacza, że czekają nas wyzwania związane z wdrażaniem nowych przepisów. Wyzwania, bo wprowadzać je będziemy w atmosferze poczucia niestabilności prawa, podważania autorytetu sądów i konstytucji oraz fundamentalnej dla demokracji zasady trójpodziału władzy – zaznaczył Rektor UAM.

- Nasz Uniwersytet  jest kluczowym elementem bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców miasta i regionu. W naszych szpitalach klinicznych rocznie hospitalizowanych jest 140 tysięcy pacjentów, a 320 tysięcy leczonych jest ambulatoryjnie. Staramy się, żeby nasza baza była coraz nowocześniejsza i dlatego z taką determinacją zabiegamy o możliwość budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego. Mamy nadzieję, że nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego przy ul. Przybyszewskiego, który budujemy, będzie jego pierwszym etapem. – mówił JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Andrzej Tykarski. Wyraził też nadzieję, że najbliższa przyszłość będzie odzwierciedleniem idei i dokonań założycieli Uniwersytetu Poznańskiego.

Jak zauważył JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego: - Jubileusz przypomina o przeszłości i tradycji, ale jest dla nas także zobowiązaniem odnoszącym się do teraźniejszości i przyszłości. Przed nami wiele pracy, aby przy wprowadzaniu w życie założeń nowej ustawy kontynuować chlubne tradycje naszej Alma Mater. Zasada zrównoważonego rozwoju, tak istotna w szeroko pojętym rolnictwie i leśnictwie, przekładać się powinna na całokształt reform niezbędnych w szkolnictwie wyższym. Każda uczelnia odegra swą rolę tylko wtedy, gdy będzie miejsce dla wolnej, ale prowadzonej w sposób argumentatywny dyskusji, bez względu na specyfikę i wielkość – wszyscy bowiem jesteśmy sobie potrzebni.

– W naszych działaniach musimy skupić się na spełnieniu wymagań, jakie stawia przed nami nowa Ustawa. - mówił JM Rektor AWF prof. Dariusz Wieliński. I dodał: Mamy do wykonania szczególnie trudne zadanie, gdyż przez lata w naszych efektach kształcenia dominowały umiejętności i kompetencje społeczne. W strukturze kadrowej przewagę stanowili trenerzy. Naszą misją była i jest troska o zdrowie i sprawność fizyczną Polaków. I na przekór faktom – nie jest to troska o pozbawienie pracy absolwentów Pana Rektora Andrzeja Tykarskiego… – dodał humorystycznie Rektor AWF.

Podczas inauguracji głos zabrał także Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak: - Dotychczasowa współpraca pomiędzy samorządem a uczelniami układa się bardzo dobrze. Powinniśmy jednak mieć większe kompetencje i możliwości finansowania. Chcemy bowiem kooperować w kreowaniu rozwoju dopasowanego do regionalnych potrzeb – mówił.

- Razem można więcej – przypomniał w swoim wystąpieniu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak – Pragnę podkreślić, że chcemy być dla państwa wsparciem – zapewniał.

Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski skierował do studentów następujące słowa: - Nigdy nikt, nikomu nie jest i nie będzie w stanie zabrać zdobytej wiedzy. A ta uczyni z Was nie tylko ludzi myślących, wolnych, ale również trafnie oceniających rzeczywistość, w której żyjecie.

Życzenia świętującym uczelniom złożyła także w języku polskim prof. Julia von Blumenthal, Prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Podczas uroczystości dokonano symbolicznej immatrykulacji studentów pierwszego roku. Reprezentowali oni kierunek prowadzony wspólnie przez cztery uczelnie: neurobiologię.

Wykład inauguracyjny pt. „100 lat. Językowy wymiar miary” wygłosił prof. Jerzy Bralczyk. Zgromadzeni mieli także okazję wysłuchać połączonych chórów uczelni, które wykonały jubileuszowy hymn do muzyki Jacka Sykulskiego i słów prof. Sylwestra Dworackiego.

Uroczystą inaugurację czterech uczelni można było również śledzić na żywo w internecie. Co istotne, była ona tłumaczona na polski język migowy, a transmisja internetowa została dodatkowo wyposażona w napisy dla osób słabo słyszących. UAM jest pierwszą uczelnią w kraju i prawdopodobnie w Europie, która podjęła się tego przedsięwzięcia na tak dużą skalę.

Podczas wystąpienia Ministra Jarosława Gowina, do zgromadzonych w auli dotarła informacja o konieczności opuszczenia budynku w związku z informacją o  rzekomym podłożeniu ładunku wybuchowego w Auli UAM. Po przeszukaniu pomieszczeń przez odpowiednie służby uroczystość wznowiono i kontynuowano bez zakłóceń. – Uniwersytet jest wspólnotą rozumu, a rozum zawsze jest silniejszy niż głupota czy fanatyzm – skwitował Minister Jarosław Gowin, kontynuując swoje przerwane wystąpienie.

Zobacz Z okazji jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, list do uczestników poniedziałkowej, uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 nadesłał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.