Data publikacji w serwisie:

Indie, Europa i UAM

Dlaczego indyjska kinematografia interesuje się Europą i co z tego wynika? Próby odpowiedzi na to pytanie podejmą się naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Znaleźli się oni wśród zwycięzców konkursu EqUIP na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych i społecznych realizowane we współpracy z Indiami.

Prof. Krzysztof Stachowiak z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz dr hab. Marcin Adamczak z Wydziału Nauk Społecznych zbadają zależności między miejscem i przestrzenią w filmie a rolą jaką branża filmowa odgrywa w tworzeniu powiązań kulturowych i ekonomicznych pomiędzy Indiami i Europą. Jak zaznaczają naukowcy, Europejsko-Indyjskie relacje filmowe często wykraczają poza sferę kina i obejmują kwestie turystyki, stosunki dyplomatyczne, a także możliwości inwestycyjne i związane z nimi miejsca pracy. Władze europejskich miast i regionów starają się coraz bardziej przyciągnąć międzynarodowych producentów za pomocą zachęt podatkowych, działalności komisji filmowych i pomocy w wytwarzaniu filmów w konkretnej lokalizacji. Ta rosnąca konkurencja międzynarodowa wraz ze wzrastającą mobilnością ekip filmowych stworzyła nowy rodzaj powiązań kulturowych i ekonomicznych.

Uczeni przeanalizują m.in. lokalizacje, w których kręcone są indyjskie filmy czy wpływ społeczny i ekonomiczny indyjskiej branży filmowej na te miejsca.

W składzie prowadzącego badania konsorcjum oprócz UAM znalazły się: University of Basel (Szwajcaria), Novia University of Applied Sciences (Finlandia), Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (Słowenia), Jawaharlal NehruUniversity (Indie). Wartość projektu wynosi 654 tys. euro (2,82 mln zł), w tym środki dla UAM – 189 tys. euro (816 tys. zł).

Konkurs zorganizowany został przez sieć EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities), której misją jest inspirowanie nowych przedsięwzięć badawczych prowadzonych przez naukowców z Europy i Indii.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://igsegp.amu.edu.pl/filmind/

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048