Data publikacji w serwisie:

Językoznawcy na rzecz sztucznej inteligencji

Naukowcy z całego świata spotkają się w Poznaniu, aby zbadać związek między językoznawstwem a sztuczną inteligencją, a także rolę językoznawstwa w rewolucji cyfrowej. Przed nami 51. odsłona Poznań Linguistic Meeting, konferencji organizowanej tradycyjnie przez Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie odbędzie się w dniach 8-10 września na terenie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM na Kampusie Morasko.

– To już moja 21 edycja PLM! Co roku proponujemy inny leitmotif odpowiadający najnowszym trendom w badaniach nad językiem. W tym roku postawiliśmy na sztuczną inteligencję “What can linguists offer to AI? Unique contributions of linguistics to science and beyond” - mówi prorektorka ds. nauki UAM, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, kierująca komitetem organizacyjnym. – Bez wiedzy językoznawczej nie byłoby możliwe nauczenie maszyn mowy ludzkiej- zarówno mówienia (synteza), jak i rozumienia (rozpoznawanie). Chcemy dyskutować o tym, jakiej i ile tej wiedzy o języku potrzebują informatycy? Kontrowersyjna jest też rola żywego mówcy w konkurencji z maszyną. UAM niedawno utworzył Centrum Sztucznej Inteligencji. Szef CSI, prof. Krzysztof Jassem, będzie miał wykład plenarny na PLMie i z pewnością pochwali się najnowszym sukcesem zespołu, w najważniejszym na świecie konkursie z dziedziny tłumaczenia automatycznego w ramach konferencji Workshop for Machine Translation 2022. Nasz zespół zajął pierwsze miejsca w dwóch kierunkach tłumaczenia: ukraińsko-czeskim i czesko-ukraińskim. Pokonaliśmy m.in. translatory firm Google i Microsoft. Prof. Jassem już odpowiedział na pytanie zawarte w tytule swojego wykładu  “Can we defeat Google translate” - dodaje prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk.

W ramach PLM odbędą się m.in.: wykład specjalny Alexandry Aikhenvald (CQ University Australia) pt. “In with the new: How technological advances affect minority languages of Amazonia and New Guinea” oraz dwa wykłady plenarne: Krzysztofa Jassema (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Johanna-Mattisa Lista (Department of Linguistic and Cultural Evolution, MPI-EVA, Leipzig) - “From Machine Learning to Machine Training: How linguistically informed models can improve machine learning approaches in comparative linguistics”.

Dodatkowe informacje oraz program konferencji znajdują się na stronie: http://wa.amu.edu.pl/plm/2022/

fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497