Data publikacji w serwisie:

Jubileusz prof. Marka Ziółkowskiego

W piątek, 22 listopada, w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM, swoje 70 urodziny obchodził prof. Marek Ziółkowski. Z tej okazji zebrani mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów: o początkach socjologii instytucjonalnej w Poznaniu oraz o socjologiach Marka Ziółkowskiego. Dyskutowano też na temat polskiej transformacji systemowej i współczesnych teorii socjologicznych.

Prof. Marek Aleksander Ziółkowski to socjolog z UAM, senator VI, VII i VIII kadencji, dwukrotny wicemarszałek Senatu, a w latach 2015-2018 ambasador RP w Maroku. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Komitetu Socjologii PAN, Biblioteki Narodowej, Redakcji Kroniki Miasta Poznania. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od 1996 do 2005 pełnił funkcję konsula honorowego Republiki Francuskiej w Poznaniu. Współredagował „Przegląd Socjologiczny” (od 1991) i „Studia Socjologiczne”. Był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w latach 1990–1993 oraz Komisji Europejskiej w Brukseli w 1992.

W latach 80. aktywnie działał w „Solidarności”. W 1990 współtworzył Partię Chrześcijańskich Demokratów, w 1999 przystąpił z nią do PPChD, a z nim w 2002 do SKL-RNP (działał w nim do końca 2003). W 2004 wstąpił do Platformy Obywatelskiej.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497