Data publikacji w serwisie:

"Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast" - wspólny projekt naukowców z udziałem UAM zwycięzcą w konkursie IdeaLab Narodowego Centrum Nauki

Naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z badaczami z Uniwersytetu Warszawskiego, Center for International Climate Change z Oslo oraz Norwegian Institute for Air Research z Kjeller będą pracować nad rozwinięciem transdyscyplinarnej metodologii w badaniach zmian klimatycznych. W ramach projektu skupią się na przegrzewaniu miast: - Przegrzewanie i fale upałów występujące w miastach już wpłynęły na wzrost liczby chorób i zgonów na całym świecie. Łącząc nauki ścisłe, społeczne oraz humanistyczne, pokażemy w jaki sposób środowiskowe i biologiczne aspekty przegrzewania miast łączą się z doświadczeniami społecznymi ludzi – czytamy w opisie działań naukowców. Projektem kieruje dr Zofia Boni z Instytutu Antropologii i Etnologii.

- Zmiany klimatyczne to jeden z najważniejszych współczesnych globalnych problemów – podkreślają autorzy projektu. - Jednak nauka o klimacie jest często abstrakcyjna i nie przekłada się w łatwy sposób na nasze codzienne doświadczenia. Trudno powąchać, dotknąć czy zobaczyć konkretne zmiany klimatyczne. Celem tego projektu badawczego jest nadanie ludzkiej twarzy nauce o klimacie i powiązanie zmian klimatycznych z codziennością człowieka. Projekt łączy abstrakcyjne, globalne i pozornie oderwane od powszedniego życia zjawiska naturalne i fizyczne z lokalną wiedzą i ucieleśnionymi doświadczeniami ludzi. Celem naszego projektu jest zbadanie w jaki sposób ludzie doświadczają zmian klimatycznych na co dzień, oraz analiza zmian klimatycznych jako zjawiska naturalnego i społecznego – wyjaśniają naukowcy.

Tematem konkursu IdeaLab organizowanego przez NCN jest „Managing Threats”. Dotyczy on wyzwań wynikających ze złożonych procesów, jakie zachodzą w naszych czasach, takich jak globalizacja, zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego, przemiany demograficzne, znaczące fale migracji, brak stabilności geopolitycznej i wiele innych rodzących niepewność (pociągającą za sobą zagrożenia, a w niektórych przypadkach szanse), którym musi stawić czoło społeczeństwo europejskie.

Pozostałe dwa zwycięskie w konkursie IdeaLab projekty pochodzą z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Psychologii PAN.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-04-22-wyniki-konkursu-idealab?fbclid=IwAR1_sRwC7mHTDiUH_r1klXA9tFAxM_ogoKUF-1NwI8zd_CoXb0wJHGRcvb4

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048