Data publikacji w serwisie:

Klaster Q – Klaster Technologii Kwantowych

- UAM jest wiodącym uniwersytetem, mamy dobre tradycje w badaniach kwantowych, znakomitych badaczy i jesteśmy dumni, że możemy być częścią tak wspaniałego konsorcjum – mówił podczas inauguracji Klastra Q – Klastra Technologii Kwantowych, prorektor UAM, prof. Michał Banaszak.

Inauguracja odbyła się 23 maja, w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celem jest wspólna praca nad rozwojem technologii kwantowych. Podczas inauguracji obecny był także sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Maciej Małecki, który tak mówił na temat inicjatywy:

- Dwa lata temu została zawiązana polska inicjatywa kwantowa skupiająca osiem wiodących ośrodków w całej Polsce z goszczącym nas dzisiaj Uniwersytetem Warszawskim. Dzisiaj jesteśmy w bardzo ważnym momencie nie tylko dla fizyki kwantowej, ale dla biegu gospodarczej historii naszej ojczyzny. Dziś spotyka się trzech kluczowych interesariuszy tego projektu – polska nauka – z jej najwybitniejszymi przedstawicielami; spotyka się polski przemysł i polskie państwo.

W skład klastra wchodzą uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska; a także Instytut Fizyki PAN i Centrum Fizyki teoretycznej PAN. Biznes reprezentują firmy: Beit, Exatel, Fibrain, Nanores, ORCA COMPUTING, QNA Technology, Quantum Blockchains, Quantum Flytrap, Quantum Optical Technologies, Sequre Quantum; Syderal Polska.

Zapis wydarzenia znajduje się pod linkiem: Inauguracja Klastra Q - Klastra Technologii Kwantowych

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497