Data publikacji w serwisie:

Klucze do UAM

Przedsiębiorcy, władze samorządowe miast i regionów, przedstawiciele świata kultury i edukacji, organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia – to z nimi na co dzień współpracuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wiele zawdzięczamy naszym partnerom i z okazji 100-lecia chcemy im podziękować – mówi prorektor UAM prof. Marek Nawrocki. Okazją będzie Forum „Nasz wspólny Uniwersytet”, które odbędzie się 29 marca, o 11.00  w Collegium Iuridicum Novum przy al. Niepodległości 53.

Podczas spotkania wręczone zostaną symboliczne „klucze do UAM”. Trafią do siedmiu partnerów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do promowania uczelni, rozwoju badań i nowych form kształcenia, budowania prestiżu krajowego i międzynarodowego środowiska akademickiego. Podczas Forum podziękowania trafią także do tych partnerów, których wskazały poszczególne wydziały i centra badawcze uczelni. Organizatorzy mają nadzieję, że przykłady najlepszych praktyk współpracy w kontekście zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym mogą stać się przyczynkiem do dyskusji na temat przyszłych scenariuszy kooperacji uniwersytetu z otoczeniem. Będzie to też dobry prognostyk na nowe stulecie w historii uczelni.

Dodatkowe informacje na temat Forum "Nas Wspólny Uniwersytet" znajdują się na stronie: http://nwu100.amu.edu.pl/

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=4bgOZSQ_u3s

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048