Data publikacji w serwisie:

Kobieta instytucja

Od niemal pół wieku “karmi cały świat”. Medal Za Zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymała w środę, 23 marca, Maria Królska, założycielka “Ogrodu smaków Pani Marii”, która przez lata serca akademików zdobywała przez żołądek.

- Medal ten jest uhonorowaniem działalności pani Marii na rzecz poznańskiego środowiska akademickiego, a w szczególności naszego Uniwersytetu - mówiła podczas uroczystości rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska. - Z UAM pani Maria związała się, gdy rektorem był prof. Jerzy Fedorowski i tak przez lata gościła i do dzisiaj gości w swojej stołówce - restauracji profesorów, doktorów, studentów, laureatów nagród, polityków. Jak mawiają, pani Maria „karmi cały świat”. To „kobieta instytucja” - podkreślała rektorka dodając, że przez lata stołówka Marii Królskiej obrosła legendą, jest miejscem, gdzie spotykali się wielcy tego świata.

W przesłanym liście gratulacyjnym prof. Piotr Korduba, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Wydziału Nauk o Sztuce, napisał m.in.: “Pani dokonania nie znają precedensu i nie mają szans na kontynuację. Nie dziwią więc liczne artykuły, wywiady, reportaże oraz artystyczne interwencje i przedstawienia, których jest pani bohaterką. To reakcja świata na pani fenomen, który, mieliśmy to szczęście, przydarzył się właśnie na naszym Uniwersytecie”.

- Renoma restauracji, którą pani kieruje, oparta jest na dwóch filarach. Jeden wynika z kompetencji zawodowych, a drugi to kompetencje społeczne - mówił prof. Andrzej Lesicki, były rektor UAM. - Niespotykaną wartość dla swojej stołówki osiągnęła pani dzięki wielkiej umiejętności zjednywania dla siebie społeczności akademickiej, która bardzo często pozostawała wierna pani działalności od czasów studenckich po naukową samodzielność. I to czasami na najwyższych szczeblach - dodał prof. Andrzej Lesicki.

Dziękując za wyróżnienie, laureatka mówiła o prowadzonej przez siebie restauracji: - Miejsce to stało się moim drugim domem, a goście przygotowanych tematycznych bankietów, moją rodziną. Wszystko to pozostanie w moich wspomnieniach. A zapisane zostało w złotych księgach, które często przeglądam - dodała wyraźnie wzruszona Marta Królska.

Maria Królska od 1974 roku jest związana ze środowiskiem akademickim Poznania. Ofertę kieruje do studentów, pracowników uczelni, uczestników konferencji oraz wszystkich chętnych. Pani Maria swój “Ogród smaków” prowadziła w dawnym Collegium Historicum przy Św. Marcinie, a w 2020 roku przeniosła się do DS Jowita przy ul. Zwierzynieckiej. Wśród wielu znakomitych gości, którzy stołowali się u Marii Królskiej, znalazła się nawet brytyjska premier Margaret Thatcher. Tę wizytę uwieczniono na płótnie, a wiele innych wspomnień przynoszą wpisy w księgach gości, które pani Maria skrupulatnie zbiera. Część z nich można obejrzeć na stronie: https://www.krolscy-gebru.pl/o-nas/rekomendacje

Medal Za Zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest wyrazem uznania za wieloletnią współpracę z Uniwersytetem. Senat UAM przyznał to wyróżnienie Mari Królskiej na posiedzeniu w dniu 28 września 2020 r., na wniosek ówczesnego rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego i prof. Piotra Korduby, dyrektora Instytutu Historii Sztuki Wydziału Nauk o Sztuce.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048