Data publikacji w serwisie:

Kobiety w przestrzeni publicznej w czasach kryzysu

W czwartek, 30 marca br., na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęła się konferencja naukowa "Rola kobiet w przestrzeni publicznej w czasach kryzysów". Uczestnicy rozmawiają o wpływie kryzysów - pandemia COVID-19, konflikt zbrojny za wschodnią granicą oraz kryzys gospodarczy - na sytuację kobiet w przestrzeni publicznej. Poruszane są m.in. kwestie wyzwań związanych z edukacją oraz rolą kobiet w sferze polityki. Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na problem nierówności płci i promowanie działań na rzecz zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym.

- Konferencja jest przestrzenią do rozmów na temat zmieniającej się roli kobiet w przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że dyskusje w sferach naukowych i badawczych będą w istotny sposób uzupełnione wymiarem praktycznym – mówi prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg, Prezes PTNP.  Podczas dyskusji uczestnicy wymieniają się doświadczeniami i pomysłami na dalsze działania w tej dziedzinie.

Gości oraz prelegentów przywitał prof. dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor UAM ds. kadr i rozwoju.

Konferencja została zorganizowana w ramach cyklu "Ścieżki kariery naukowej kobiet w polskiej politologii - próba analizy" i została dofinansowana ze środków MEiN w ramach programu: "Doskonała nauka - Wsparcie konferencji naukowych".

Spotkanie potrwa do piątku, 31 marca br.

Kontakt

Przemysław Stanula

4497