Data publikacji w serwisie:

Kolegium Rektorów Miasta Poznania po raz ostatni w tym składzie

W piątek, 10 lipca, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się ostatnie w tej kadencji spotkanie rektorów - członków Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Od października 2018 roku przewodniczy mu rektor UAM prof. Andrzej Lesicki. W spotkaniu uczestniczyli zarówno urzędujący rektorzy poznańskich uczelni publicznych, jak i rektorzy-elekci, którzy rozpoczną kadencje we wrześniu.

Jednym z głównych celów Kolegium Rektorów Miasta Poznania jest integracja poznańskiego środowiska naukowego i zacieśnienie współpracy w rozwiązywaniu wspólnych problemów dotyczących działalności naukowej, dydaktycznej, inwestycyjnej, związanej z rozwojem sportu akademickiego, opieką zdrowotną pracowników i studentów, aktywnością naukową i kulturalną. Przewodniczący KRMP wybierany jest na dwuletnią kadencję.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497