Data publikacji w serwisie:

Kolorowo w Bibliotece

Młodzi studenci Kolorowego Uniwersytetu odwiedzili dziś Bibliotekę Uniwersytecką UAM gdzie obejrzeli m.in. ponad stuletnie rękopisy różnych muzycznych dzieł.

W Czytelni Komiksów i Gazet NOVA spotkali się ze starszym kustoszem dyplomowanym z Pracowni Zbiorów Muzycznych BU, mgr. Andrzejem Jazdonem, który zdradzał im tajniki zapisywania muzyki w czasach dawnych.

Kolorowy Uniwersytet to inicjatywa, którą UAM kieruje do najmłodszych. Otrzymują oni indeksy, uczestniczą w wykładach, a po cyklu spotkań zostają wyróżnieni dyplomami podczas uroczystego absolutorium. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl/

Fot. Marta Gruszczyńska

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048