Data publikacji w serwisie:

Konferencja „Europa XXI wieku” pierwszym wydarzeniem w odbudowanej dużej auli Collegium Polonicum

W czwartek, 23 czerwca, rozpocznie się w Collegium Polonicum 22. międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Europa XXI wieku”. W trakcie spotkania uczestnicy przedstawią wyniki badań naukowych na temat aktualnych problemów starego kontynentu, a przede wszystkim niezmiernie istotny i aktualny cel dla mieszkańców Europy jakim jest strategia UE zmierzająca w stronę pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu. Ważnym tematem konferencji będzie także odbudowa UE oparta na prawach podstawowych i pełnym poszanowaniu praworządności w ramach unijnej wspólnoty wartości.

Konferencja jest pierwszą imprezą, która odbędzie się w odbudowanej po pożarze dużej auli Collegium Polonicum. 31 lipca br. miną cztery lata od tego tragicznego w skutkach wydarzenia. Koszt odbudowy auli wyniósł prawie 7 milionów złotych, a aż 730 tys. zł na doposażenie auli przekazała gmina Słubice. Oficjalne otwarcie dużej auli odbędzie się 21 października 2022 podczas inauguracji roku akademickiego 2022/23.

Organizatorami konferencji są Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Collegium Polonicum w Słubicach, Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

W konferencji wezmą udział naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami Europy, Unii Europejskiej, a także jej relacjami z bliższym lub dalszym otoczeniem, w jakim działa ta organizacja.

W trakcie kilkunastu paneli uczestnicy poruszą następujące zagadnienia:

  • Europa i Unia Europejska wobec agresji Rosji na Ukrainę;
  • polityczne, gospodarcze i społeczne okoliczności ustanowienia strategii Zielonego Ładu dla Europy;
  • wewnętrzne oraz zewnętrzne polityczne, ekonomiczne, socjalne, kulturowe, mentalnościowe i inne czynniki warunkujące realizację idei kontynentu neutralnego dla klimatu;
  • efekty dotychczasowej polityki UE w zakresie minimalizowania skutków zjawisk kryzysowych;
  • szanse i zagrożenia dla rozwoju Europy, a w szczególności UE, mających swe źródło w jej otoczeniu;
  • rola tradycyjnych i nowych środków komunikowania masowego w popularyzacji idei integracji i współpracy europejskiej oraz przezwyciężaniu uprzedzeń, stereotypów oraz sytuacji kryzysowych.

Program konferencji znajduje się na stronie:

http://europa21.edu.pl/

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048