Data publikacji w serwisie:

Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej na WGSEiGP

W dniach 23-24 czerwca br. na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM odbyła się konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej (International Geographical Union) w ramach działań naukowych Komisji Geografii Zarządzania Terytorialnego (Comission on Geography of Governance).

Tematem przewodnim konferencji były „Nowe wyzwania zarządzania lokalnego w czasach niepewności i złożoności”. W ramach wydarzenia swoje wystąpienia przedstawiło ponad 60 prelegentów i prelegentek z 25 krajów świata, w tym m.in. Republiki Południowej Afryki, Brazylii, Meksyku, Peru, Kanady, Burkina Faso, Izraela, Japonii, Hiszpanii, Rosji, Wielkiej Brytanii i Węgier. Wszystkie referaty wygłoszone były w języku angielskim i dotyczyły tematyki będącej motywem przewodnim poszczególnych sesji, czyli:

  • zarządzania terytorialnego i planowania,
  • samorządu lokalnego i lokalnych społeczności,
  • niepewności i złożoności zarządzania terytorialnego,
  • zarządzania terytorialnego i zmian klimatycznych,
  • zarządzania terytorialnego i partycypacji publicznej,
  • zarządzenia i pandemii Covid-19,
  • centralizacji i decentralizacji,
  • zarządzania terytorialnie i rewitalizacji miast,
  • inteligentnego zarządzania i zielonego zarządzania,
  • zarządzania terytorialnego i innowacji społecznych.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji był prof. Tomasz Kaczmarek. Kolejna konferencja Komisji odbędzie się w sierpniu br. w ramach 34. Kongresu Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497