Data publikacji w serwisie:

Konferencja "Ochrona zdrowia w czasach pandemii. Zagadnienia publicznoprawne, medyczne i ekonomiczne”

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza w dniu 20 stycznia 2021 r., o godz. 9.30, na konferencję naukową pt. "Ochrona zdrowia w czasach pandemii. Zagadnienia publicznoprawne, medyczne i ekonomiczne”.

Konferencję otworzą: Pani Rektor UAM prof. B. Kaniewska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. T. Nieborak, oraz Wiceprzewodnicząca PE Ewa Kopacz, która wygłosi otwierający referat nt. działań UE w zakresie walki z COVID-19.

Konferencja zorganizowana zostanie na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu przez Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM, wspólnie z Katedrą Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (prof. n. UEP Monika Dobska) oraz Katedrę i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (prof. n. UM Monika Urbaniak).

Konferencja organizowana jest on-line poprzez platformę MS TEAMS.

Udział w organizacji Konferencji weźmie studenckie Koło Naukowe Prawa Gospodarczego „Liberalizacja-Prywatyzacja-Deregulacja" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (opiekun naukowy: prof. n. UAM dr hab. Eryk Kosiński), jak i koła naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Prelegentami w ramach Konferencji będą, m.in., prof. Daniele Senzani, Dziekan Wydziału Prawa, Uniwersytet w Bolonii, Włochy (referat pt. Healthcare System: from emergence to resilience? Some possible perspective from the Italian (legal) system), czy prof. Maura Couglin, Rice University w Houston, USA (referat pt. The Advantages and Disadvantages of the US Healthcare System during the COVID-19 Pandemic) oraz wielu znamienitych profesorów oraz praktyków z całej Polski.

Słuchaczami Konferencji będą nauczyciele akademiccy, praktycy, studenci wszystkich uczelni Poznania, a także z innych miast Polski.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497