Data publikacji w serwisie:

KRUK nadleciał

Czy myśląc o kruku widzisz czarny dziób w ludzkim oczodole? A może zastanawiasz się czy kruk ograłby Cię w rozwiązywaniu zagadek logicznych? Czy wyobrażasz sobie szkołę, w której nauczyciel nie naucza i nie odpytuje, tylko czeka na pytania swoich uczniów? - tak na internetowej stronie zaczyna się opis programu edukacyjnego KRUK.

To program Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile o zadziwiającym świecie przyrody, ludzkości i technologii, który oddziela wiedzę od stereotypów, odkrywa inspirację w świecie przyrody i obala mity w edukacji! Dzieje się to głownie poprzez kształcenie kompetencji uczniów do samodzielnego zdobywania doświadczeń, wykorzystania naturalnej zdolności współpracy w grupie rówieśniczej, a przez to, dochodzenie do wiedzy! Program zakłada wykorzystanie wielu niestandardowych i nieoczywistych metod kształcenia.
W trakcie zajęć prowadzący ograniczają metody podawcze do niezbędnego minimum. Program powstał w ramach projektu, którego celem jest wsparcie rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli z północnej Wielkopolski.
Kształcenie kompetencji, to proces inny niż przekazywanie informacji i wiedzy. Wymaga zmiany podejścia edukacyjnego i przełamania wielu stereotypów. Autorzy Programu zaproponowali rozwiązania dydaktyczne i metodyczne najbardziej efektywne w kształceniu kompetencyjnym, a jednocześnie zgodne z dorobkiem wybitnych pedagogów oraz wnioskami z najnowszych badań.
- Najbardziej fascynujące dla młodzieży było zderzenie się z faktem, że nie oczekiwaliśmy od nich konkretnej wiedzy na starcie, że mogli nie wiedzieć. To otwierało drzwi do poznawania, chęci do zdobywania wiedzy – mówi dr Paweł M. Owsianny, dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile. - Uniwersytet jest właśnie po to, by każdy mógł się rozwijać, nauczyć się samodzielnie zdobywać wiedzę, kształtować umiejętności i czerpać ze współpracy w grupie, z uważnego słuchania siebie nawzajem, z rozwoju pasji i realizacji tematów ważnych dla młodzieży i istotnych dla otaczającego świata. To jest głównym zasobem Uniwersytetu, a laboratoria i inne możliwości uniwersyteckie są dodatkiem, istotnym w rozwoju, ale jednak dodatkiem. Nasza rola, prowadzących zajęcia, sprowadzała się do funkcji przewodnika, mentora, który wie wprawdzie dokąd uczeń powinien dojść, ale pozwala mu to zrobić samodzielnie, wspierając go w samorozwoju i rozwoju grupowym – dodaje dr Paweł M. Owsianny.
Efektem projektu jest między innymi darmowy e-book edukacyjny KRUK - publikacja zawiera oprócz szczegółowych programów wszystkich zrealizowanych zajęć edukacyjnych, także bardzo cenne opinie ich uczestników i uczestniczek. Dodatkowo, każdy rozdział otwierają opinie wybitnych ekspertów na temat zastosowanych w programie rozwiązań i osiągniętych efektów. Link do publikacji: http://kompetencje.home.amu.edu.pl/darmowy-ebook/

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497