Data publikacji w serwisie:

Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec dla Piotra Jankowiaka

Piotr Jankowiak z UAM, wieloletni organizator Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego w Poznaniu otrzymał  Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, przyznawany przez Prezydenta RFN, za zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia i przyjaźni oraz promocję języka niemieckiego w Polsce.  Odznaczenie Państwowe wręczyła 13 lipca, podczas uroczystości, zastępczyni konsula generalnego Niemiec we Wrocławiu, Jana Orlowski.

Piotr Jankowiak przez całe swoje życie zawodowe związany był z nauczaniem języka niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej UAM oraz w Katedrze Skandynawistyki UAM, a społecznie z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, pełniąc różne funkcje. Przez 5 lat był jej sekretarzem naukowym, przez 11 lat zastępcą kierownika, a od 26 lat kieruje organizacją olimpiady.

W ostatnich latach rokrocznie w OJN bierze udział prawie 25 tys. uczennic i uczniów, a całkowita liczba wszystkich uczestników w ciągu ponad 40 lat jej istnienia to ponad 300 tys. osób. Tradycyjnie olimpiada składa się z trzech etapów, a jej finał ma miejsce w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.