Data publikacji w serwisie:

Książka na podstawie pracy doktorskiej z UAM najlepszą publikacją o Wielkopolsce w konkursie PTPN

„Dwór a wieś folwarczna w Poznańskiem w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku” to tytuł książki autorstwa dra Stanisława Borowiaka, która powstała na bazie doktoratu obronionego przez niego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publikacja zdobyła właśnie nagrodę w kategorii literatura naukowa w Konkursie o Nagrodę PTPN za najlepszą publikację o Wielkopolsce w roku 2020.

Dr Stanisław Borowiak pracę doktorską pisał pod kierunkiem prof. Witolda Molika z Wydziału Historii UAM. Książkę wydano nakładem Wydawnictwa Nauka i Innowacje, które tak opisuje publikację: “Krytyczne wykorzystanie źródeł różnej proweniencji, zastosowanie szerokiego kwestionariusza pytań badawczych, pracowitość, dociekliwość i innowacyjność autora zaowocowały fundamentalną monografią, która z pewnością zajmie trwałe miejsce w historiografii dziejów ziemiaństwa. Przynosi ona zasługujące na uznanie opracowanie kluczowego problemu relacji między dworem a wsią w Poznańskiem w okresie pouwłaszczeniowym”.

Nagrody PTPN przyznano po raz czwarty. Zwycięzcą w drugiej z kategorii, beletrystyka i literatura popularnonaukowa, został Piotr Bojarski za książkę „Fiedler. Głód świata” wydaną przez Wydawnictwo Poznańskie.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048