Data publikacji w serwisie:

Laboratorium Kobiet

Pierwsze ogólnouniwersyteckie Laboratorium Kobiet - spotkanie w ramach projektu Gdy Nauka Jest Kobietą - odbyło się 29 listopada w Collegium Minus UAM.

Uczestniczki i uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad najważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracą na uczelni w obszarze równego traktowania kobiet i mężczyzn. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa "Pierwsze Uczone Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939" oraz happening Koła Literacko-Teatralnego "Dygresja".

Fot. Przemysław Stanula