Data publikacji w serwisie:

Laboratorium Neuronauki Języka

Jak mózg przetwarza język? Odpowiedzi na to pytanie będą szukać naukowcy z Laboratorium Neuronauki Języka przy Wydziale Anglistyki UAM, które ruszyło we wtorek, 14 maja, w budynku Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.

Głównymi zagadnieniami, którymi zajmować się będą naukowcy Wydziału Anglistyki UAM, są:

  • Jak mózg przetwarza treści kreatywne, takie jak nowe metafory wykorzystywane w reklamie?
  • Czy język rodziny i język obcy przetwarzane są tak samo przez osoby dwujęzyczne?
  • Jak mózg przetwarza emocje zawarte w języku?

Fot. Jagoda Haloszka

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048