Data publikacji w serwisie:

Language, Mind, Technology - nowy kierunek na UAM

Kierunek Language, Mind, Technology to jedna z nowości, jakie w tym roku oferuje kandydatom Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Language, Mind, Technology to studia drugiego stopnia, prowadzone w języku angielskim na Wydziale Anglistyki. Studia skupiają się na badaniu języka i umysłu wykorzystując nowoczesne narzędzia i metody obliczeniowe. W związku z rosnącą cyfryzacją, nowy kierunek wychodzi naprzeciw przemianom zachodzącym w sferze społecznej, gospodarczej oraz na rynku pracy, gdzie coraz większą wagę przywiązuje się do wykorzystania technologii informatycznych, jak również kompetencji miękkich i zaawansowanej znajomości języka angielskiego. U podstaw kierunku leży zintegrowane podejście do badań językoznawczych, łączące perspektywy teoretyczne i eksperymentalne z dziedzin nauki takich jak psycholingwistyka, neuronauka kognitywna, językoznawstwo kliniczne czy lingwistyka komputerowa. Ponadto, w trakcie studiów studenci zmierzą się z zagadnieniami związanymi z programowaniem, sztuczną inteligencją, przetwarzaniem języka naturalnego oraz ze statystyką.

Absolwenci kierunku będą mieli szansę znaleźć zatrudnienie w sektorach związanych z: językoznawstwem (np. terapia mowy, technologia językowa), psychologią (np. badania nad emocjami i wielojęzycznością), obróbką, analizą i wizualizacją danych (np. Data Science), analizą statystyczną danych językowych (np. Facebook, Google) , mediami elektronicznymi i reklamą, pracą naukową i dydaktyczną, pracą inżynieryjno-techniczną (np. technik laboratorium).

Dodatkowe informacje o kierunku dostępne są na stronie: http://wa.amu.edu.pl/wa/MA_Language_Mind_Technology

Informacje o rekrutacji na UAM kandydaci znajdą pod adresem: https://amu.edu.pl/kandydaci

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048