Data publikacji w serwisie:

Language and Communication in Healthcare - nowy kierunek na UAM

Wśród nowych kierunków oferowanych w tegorocznej rekrutacji na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajduje się m.in. Language and Communication in Healthcare.

Language and Communication in Healthcare (Język i komunikacja w ochronie zdrowia) to studia drugiego stopnia, prowadzone w języku angielskim na Wydziale Anglistyki UAM. Studiujący podczas nauki dowiedzą się m.in. dlaczego komunikacja językowa jest ważna w udzielaniu pomocy (nie tylko medycznej), jak rozmawiać z pacjentem w stresie, jak dobrze i przyjaźnie komunikować się z osobą wymagającą opieki, czy jak komunikować się w pandemii. - Absolwent będzie dysponował nowoczesną wiedzą i umiejętnościami jej zastosowania dla wspólnego dobra, jakim jest zdrowie i jakość życia ludzi - podkreślają twórcy kierunku. W ramach studiów odbędą się także warsztaty z projektowania interfejsów głosowych, coachingu, audiodeskrypcji i technik teatralnych w szkoleniu medycznym oraz praktyki w przychodni zdrowia i Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Kierunek pozwoli rozwinąć tzw. kompetencje miękkie, bardzo pożądane na rynku pracy: komunikatywność, kreatywność, krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów i prezentowania wyników własnej pracy, a także wrażliwość i otwartość na grupy społeczne zagrożone wykluczeniem. Absolwenci będą mieli szansę na zatrudnienie w nowoczesnej i przyjaznej ochronie zdrowia, w instytucjach wspomagających porozumienie i opiekę w Polsce i za granicą.

Dodatkowe informacje o kierunku dostępne są na stronie: http://wa.amu.edu.pl/wa/MA_communication-healthcare

Informacje o rekrutacji na UAM kandydaci znajdą pod adresem: https://amu.edu.pl/kandydaci

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048