Data publikacji w serwisie:

Laureaci konkursu NCN MINIATURA 7

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu MINIATURA 7. Wśród laureatów i laureatek konkursu znaleźli się także pracownicy UAM.

Finansowanie badań w konkursie otrzymali:

- dr Joanna Pigulak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, „Opcje dostępności dla użytkowników z niepełnosprawnością słuchu w polskich grach wideo – badania wstępne”.

- dr Joanna Nowak-Michalska Wydział Neofilologii UAM, „Problematyka przekładu niestandardowych odmian języka – tłumaczenie lunfardo na język polski na przykładzie wybranych dzieł literatury argentyńskiej”.

- dr hab. Joanna Kic-Drgas Wydział Neofilologii UAM, „Wybór strategii samoregulacyjnych uczących się języków obcych na poziomie akademickim w dobie popandemicznej a wymiar kulturowy – badanie pilotażowe w Korei”.

- dr Sebastian Szewczyk Wydział Fizyki UAM, „Wpływ zakresu spektralnego światła w hodowli sinic na oddziaływania ekscytonowe pomiędzy chlorofilami w Fotosystemie I”.

- dr Monika Karolina Szymczak-Cendlak Wydział Biologii UAM, „Sulfakininy – neuropeptydy zaangażowane w gospodarkę węglowodanowo-lipidową”.

fot. K. Mazur

Kontakt

Przemysław Stanula

4497