Data publikacji w serwisie:

Laureaci z UAM

Stypendia Miasta Poznania po raz kolejny przyznano młodym ludziom, wyróżniającym się talentem i ciężką pracą. Wśród nagrodzonych znalazły się osoby z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stypendia naukowe otrzymali m.in.:

Piotr Alexandrowicz z UAM (Wydział Prawa i Administracji) - za osiągnięcia naukowe w badaniach nad historią prawa, w tym publikację monografii naukowej, udział w zagranicznych kongresach naukowych, zagraniczne staże naukowe oraz kierowanie projektami naukowymi.

Anna Walczak z UAM (Wydział Chemii) - za innowacyjne badania w dziedzinie chemii supramolekularnej oraz wybitne osiągnięcia naukowe.

Stypendia sportowe w kategorii „szermierka” otrzymali m.in.:

Julia Chrzanowska (Klub Uczelniany AZS UAM Poznań), Marika Chrzanowska (Klub Uczelniany AZS UAM Poznań), oraz Julia Walczyk (Klub Uczelniany AZS UAM Poznań).

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się we wtorek, 9 listopada 2018 r., w poznańskim Ratuszu.

Fot. Urząd Miasta Poznania