Data publikacji w serwisie:

Likwidacja czy reforma? Media publiczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy – konferencja naukowa na WNPiD

18-19 maja na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM odbędzie się konferencja naukowa „Likwidacja czy reforma? Media publiczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy”, współorganizowana przez Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej. Do rozmowy organizatorzy zaprosili zarówno polityków z różnych opcji politycznych jak i naukowców,  medioznawców i dziennikarzy.  Jak podkreślają organizatorzy: „Rozwijające się procesy mediatyzacji polityki i polityzacji mediów doprowadziły osoby związane z polityką do wniosków, że <<kto ma media, ten ma władzę>> i analogicznie: <<kto ma władzę, ten ma media>>. W rezultacie media publiczne podporządkowywane były interesom aktualnej większości parlamentarnej. Zjawisko to – według zgodnej opinii większości badaczy i badaczek – nasiliło się po roku 2015, kiedy to polityczna kontrola nad mediami publicznymi oraz ich propagandowe wykorzystywanie osiągnęły stopnień do tej pory nieznany w demokratycznej Polsce, stając się zagrożeniem dla samego istnienia mediów publicznych. W społeczeństwie zaczęły pojawiać się głosy, które wyrażają pogląd, iż publiczne media znalazły się w fazie tak głębokiego rozkładu, że jedynym wyjściem pozostaje ich likwidacja. Z drugiej strony, formułuje się także opinie, że w europejskich demokracjach media publiczne są ważnym elementem publicznego dyskursu i dlatego należy zastanowić się nad możliwością ich naprawy”.

Uczestnicy konferencji zastanawiać się będą, czy możliwe są bezstronne i pluralistyczne media publiczne, jaka jest ich misja i rola ekspertów w tych mediach.

Początek spotkania w czwartek, 18 maja o godz. 10.00 w auli WNPiD. Jego przebieg można też śledzić online na portalu Youtube: @wnpidamu/streams.

Wśród gości konferencji będą: politycy – Małgorzata Kidawa-Błońska, dr Władysław Kosiniak-Kamysz i dr Marek Ruta, a także naukowcy zajmujący się tematem mediów, m.in. prof. Tadeusz Kowalski czy prof. Jacek Sobczak. Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączniku.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Program konferencji 17.05.2023 Przemysław Stanula
PDF
Pobierz PDF Program konferencji(171.8 KB)

Kontakt

Przemysław Stanula

4497