Data publikacji w serwisie:

Ludzie kopiują zachowania sztucznej inteligencji

W czasopiśmie „Frontiers in Psychology” zostały opublikowane wyniki badań prof. UAM dr hab. Michała Klichowskiego z Wydziału Studiów Edukacyjnych, które pokazują, że ludzie kopiują zachowanie sztucznej inteligencji. W swoich eksperymentach prof. Klichowski wykorzystał zbudowanego przez siebie robota o imieniu FI. Nazwa ta ma nawiązywać do akronimu AI – artificial intelligence. FI to też akronim, który oznacza „fake intelligence”!

– Maszyna ta podczas eksperymentów zachowywała się irracjonalnie i w dokładnie taki sposób, jak zaplanowałem. Jedynie więc udawała inteligentną. Co więcej, jej postępowanie było jednoznacznie „głupie”. Ponad 85% uczestników eksperymentu jednak to zignorowało i uznało jej postępowanie za punkt odniesienia dla własnego – podkreśla profesor.

Wiele lat temu badacze zajmujący się psychologią społeczną opisali mechanizm rządzący zachowaniem człowieka nazywany „społecznym dowodem słuszności” (ang. social proof). Teoria ta ukazuje, że w sytuacji niepewności i braku obiektywnych lub wystarczających danych odnośnie tego, jak się zachować, czy co zrobić, źródłem informacji staje się postępowanie innych ludzi.

- W takich sytuacjach ludzie najczęściej całkowicie rezygnują z własnych ocen i kopiują działania innych. Taki konformizm motywowany jest potrzebą podjęcia słusznego i odpowiedniego działania, oraz poczuciem, że oceny sytuacji konstruowane przez innych są bardziej adekwatne, niż własne. Efekt ten jest tym większy, im sytuacja jest bardziej niepewna lub kryzysowa (występuje poczucie zagrożenia), im decyzja jest bardziej pilna, a poczucie kompetencji w zakresie tej decyzji niższe – podkreśla prof. UAM dr hab. Michał Klichowski. – Ludzie ufają SI tak bardzo, że nawet w sytuacji absolutnie kryzysowej, gdy trzeba podjąć decyzję dotyczącą ludzkiego życia, potrafią bezkrytycznie zrobić to, co sugeruje sztuczna inteligencja, pomimo, że postuluje coś całkowicie absurdalnego

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na ten temat Jagody Haloszki z Życia Uniwersyteckiego: https://uniwersyteckie.pl/nauka/ludzie-kopiuja-zachowania-sztucznej-inteligencji

oraz z pracą prof. Michała Klichowskiego, która ukazała się w otwartym dostępie i można ją pobrać ze strony: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01130/full

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497