Data publikacji w serwisie:

Magna Charta Universitatum

Odnowioną deklarację Magna Charta Universitatum podpisała w Bolonii rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bogumiła Kaniewska. W spotkaniu pt. "Universities Engaging with Society in Turbulent Times", które odbyło się w dniach 14-16 września, wzięło udział niemal 200 rektorów, prezydentów i innych przedstawicieli szkół wyższych.

- Konferencja toczyła się wokół wielu tematów, jednak dominującym było to, jak współczesne uczelnie mają angażować się w funkcjonowanie współczesnego świata. Niezwykle cenne było uzyskanie doświadczeń innych uniwersytetów, informacji, z jakimi trudnościami borykają się instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w innych krajach – mówi prof. Bogumiła Kaniewska. - W trakcie konferencji mowa była przede wszystkim o humanistycznej i etycznej roli uniwersytetów. Rozmawialiśmy także o wolnościach akademickich, jednak zawsze w powiązaniu z odpowiedzialnością, jaką mamy pełnić – dodaje rektorka UAM.

Magna Charta Universitatum po raz pierwszy została podpisana w 1988 roku, z okazji 900-lecia Uniwersytetu Bolońskiego. To deklaracja fundamentalnych zasad, na których powinna opierać się misja uczelni. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest sygnatariuszem Magna Charta Universitatum od 2018 roku.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048