Data publikacji w serwisie:

Magna Charta Universitatum 2020

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2018 roku jest sygnatariuszem Magna Charta Universitatum, której celem jest pielęgnowanie tradycji uniwersyteckich i zachęcanie do silnych więzi między uniwersytetami.

16 czerwca 2021 roku sygnatariusze, wśród nich rektorka UAM, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, podpisali uaktualnioną wersję Karty.

Nowa wersja Magna Charta Universitatum nie traci nic z zawartych w jej pierwszej wersji fundamentalnych wartości. Dokument ma odpowiadać współczesnym wyzwaniom. Zwraca uwagę zarówno na bardziej globalny charakter działań uniwersytetów, jak również na ich szerzej rozumiane, lokalne obowiązki. Podpisujące Magna Charta Universitatum 2020 uczelnie deklarują swoje zobowiązanie do przestrzegania pierwotnej deklaracji oraz zasad, wartości i obowiązków zawartych w nowym dokumencie, aby wzmocnić rolę uniwersytetów w ochronie planety oraz promowaniu zdrowia, dobrobytu i oświecenia na całym świecie.

Przypomnijmy, że po raz pierwszy akt sygnowało 18 września 1988 r. 388 rektorów i kierowników uniwersytetów z okazji jubileuszu Uniwersytetu w Bolonii.

UAM dołączył do sygnatariuszy Karty 18 września 2018 roku, podczas obchodów 30-lecia powstania Magna Charta Universitatum i stowarzyszenia Obserwatorium Magna Charta Universitatum. Wówczas swój podpis pod aktem złożył ówczesny rektor UAM, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/mcu-2020

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048