Data publikacji w serwisie:

MatematyCZKA, informatyCZKA, fizyCZKA

Doświadczenia naukowczyń zajmujących się naukami ścisłymi będą przedmiotem badań w realizowanym na UAM programie “Gdy nauka jest kobietą”. Prof. Grażyna Gajewska pozyskała grant z Université Paris Dauphine, który pozwoli przeprowadzić badania dotyczący karier kobiet pracujących na wydziałach: Matematyki i Informatyki oraz Fizyki. - Konkurs, w którym wzięłam udział, dotyczy zbadania przyczyn niskiej reprezentacji kobiet w naukach ścisłych i wolniejszego względem mężczyzn tempa awansu zawodowego - mówi prof. Gajewska.

Badania to kolejna odsłona realizowanego od 2018 roku projektu “Gdy nauka jest kobietą”. Zespół, którym kieruje prof. Bogumiła Kaniewska, działa na wielu płaszczyznach, analizuje zarówno sytuację kobiet na UAM, bada historię (czy raczej herstorię) pierwszych naukowczyń, jak i inicjuje wydarzenia popularnonaukowe.

Ze strony UAM badania na WMiI i WF prowadzić będą prof. Grażyna Gajewska, dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, prof. Edyta Głowacka-Sobiech i Katarzyna Wala. Partnerem UAM jest Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza na Ukrainie.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048