Data publikacji w serwisie:

Medal Homini Vere Academico dla prof. Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz

15 lipca w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM, rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki, wręczył medal Homini Vere Academico prof. Sławomirze Wronkowskiej-Jaśkiewicz. Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz jest prawniczką, sędzią Trybunału Konstytucyjnego w spoczynku, a  w UAM sprawowała funkcję prorektor ds. doktorantów i biblioteki w latach 2005-2008.

- Medal jest wyrazem uznania dla pani profesor za ofiarną i wieloletnią pracę na rzecz Uniwersytetu, bo lista pani zasług jako wybitnej uczonej jest niezwykle długa - mówił podczas uroczystości rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki. - Kieruję słowa podziękowania za lata działalności na naszej Uczelni. Nieustannie pozostaje pani dla nas autorytetem jako człowiek prawy i nauczyciel akademicki niestrudzenie dbający o rzetelny rozwój przyszłych pokoleń. Życzę, by energii i sił do dalszej działalności nigdy pani, pani profesor, nie zabrakło - dodał rektor.

- Zawsze jest to radosne wydarzenie, kiedy własna uczelnia wyróżnia pracownika, który spędza na niej ponad 50 lat. Z przyjemnością, ciągle z satysfakcją na tej uczelni pracuję - podkreślała prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. - To jest powiązanie pomiędzy tymi, który przychodzimy na uczelnię i chcemy na niej zostać i tymi, który na uniwersytecie trwają i chcą dostrzec to, że zrobiliśmy coś pożytecznego - mówiła.

W pracy badawczej prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz podejmowała tematy teorii prawa, państwa prawa, polityki prawa, jego źródeł, a także stosowania konstytucji. Z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu związana jest od 1971 roku, kiedy to obroniła doktorat pod kierunkiem prof. Zygmunta Ziembińskiego. w 1982 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy „Problemy racjonalnego tworzenia prawa”, nagrodzonej I nagrodą w konkursie redakcji „Państwa i Prawa”. W 1995 prezydent Lech Wałęsa nadał jej tytuł profesora.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497