Data publikacji w serwisie:

Medal Homini Vere Academico dla prof. Stefana Jurgi

Prof. Stefan Jurga został odznaczony medalem Homini Vere Academico. Wyróżnienie odebrał w poniedziałek, 19 listopada, z rąk JM Rektora UAM prof. Andrzeja Lesickego.

- Z pewnością nikt nie ma wątpliwości, że Pan Profesor Stefan Jurga w pełni zasługuje na miano prawdziwego człowieka Uniwersytetu – mówił podczas uroczystości JM Rektor. - Jego myśli, słowa i czyny zawsze zwrócone były w kierunku naszej Uczelni, która wiele Mu zawdzięcza. Złotymi zgłoskami zapisał się na kartach historii poznańskiej Almae Matris. Niech medal, który Pan Profesor dziś otrzyma, będzie swego rodzaju podziękowaniem za ofiarną pracę dla dobra Uniwersytetu – życzył prof. Lesicki.

- Urodziłem się pod szczęśliwą gwiazdą – stwierdził prof. Jurga w swoim przemówieniu. – Spotkałem w moim życiu ludzi, którzy wnieśli swoją cząstkę w ten medal: cząstkę swojej pracy, życzliwości, przyjaźni, przeróżnych działań, żeby to wspólne dzieło, jakim jest Uniwersytet dobrze się rozwijało – mówił laureat.

Główne zainteresowania badawcze prof. Stefana Jurgi koncentrują się na strukturze i dynamice materii miękkiej analizowanej za pomocą obrazowania NMR, metod rozproszeniowych (SAXS, WAXS), mikroskopii elektronowej, sił atomowych oraz optycznej, relaksacji i dyfuzji NMR, spektroskopii dielektrycznej, technik modelowania komputerowego, spektroskopii FTIR. Prof. Jurga w latach 1990-2002 był prorektorem i rektorem UAM, a w latach 2005-2007 podsekretarzem i sekretarzem stanu w Ministerstwach Edukacji i Nauki oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od roku 2002 jest wiceprezydentem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Grupy AMPERE, był także prezydentem Towarzystwa Uniwersytetów Europejskich Grupa Santander oraz przewodniczącym Komitetu Sterującego programu stypendialnego UE ALBAN. Jest członkiem Saksońskiej Akademii Nauk, doktorem honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz laureatem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie Międzynarodowe Projekty Doktoranckie. Obecnie prof. Jurga jest dyrektorem Centrum NanoBioMedycznego.

Medal Homini Vere Academico jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Przyznawany jest osobie "spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu". (ak)

Fot. Przemysław Stanula