Data publikacji w serwisie:

Międzynarodowa Letnia Szkoła dla doktorantów

Wydział Studiów Edukacyjnych wspólnie z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa organizują online w dniach 26-30 października Letnią Szkołę przeznaczoną dla doktorantów - International Summer School: Scientific excellence - origins, research, results. Szkoła jest poświęcona źródłom i rezultatom doskonałości naukowej, a w szczególności metodologii badań naukowych.

Konferencja w całości odbywa się zdalnie na platformie TEAMS i jest finansowana przez NCBiR. W programie wydarzenia znajdują się wykłady plenarne, warsztaty, konsultacje indywidualne z profesorami oraz trzy panele doktorantów.

- W tytule naszej konferencji - międzynarodowej szkoły dla doktorantów, użyliśmy terminu "doskonałość" traktując ją nie tyle jako cel do osiągnięcia, ale pełen zaangażowania i odpowiedzialności sposób uprawiania nauki – mówi prof. Agnieszka Gromkowska-Melosik, organizatorka wydarzenia. - Chcemy przekazać młodym naukowcom na uniwersytecie to, co najistotniejsze: ciekawość świata, pasję jego poznawania i zmieniania na lepsze. Podczas wykładów, warsztatów, seminariów i paneli dyskusyjnych urzeczywistnia się idea niewidzialnego college'u – wspólnoty naukowców z całego świata i młodych adeptów nauki, ponad granicami państw i ramami instytucjonalnymi, poza hierarchią akademicką. Tutaj spotykają się różne sposoby myślenia o złożonych problemach społecznych, politycznych, kulturowych i ekonomicznych, różne podejścia metodologiczne. Ta interdyscyplinarność wnosi powiew świeżości do naszego myślenia, jest źródłem nowych impulsów i pomysłów badawczych. Organizacja konferencji w trudnym czasie pandemii jest też wyrazem niezwykłej siły i entuzjazmu naszego uniwersytetu, jego misji – dodaje prof. Gromkowska-Melosik.

Na konferencję zaproszonych jest 12 profesorów z następujących ośrodków naukowych na świecie: Oxford University, University of Birmingham, National Chengchi University Taiwan, Freie Universität Berlin, Saint Louis University USA, European University Viadrina Frankfurt (Oder), University of Mannheim, Bath Spa University, UK, Complutense University of Madrid (Spain) oraz Hertie School - Berlin.  Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się ponad 50 doktorantów z pedagogiki, politologii, psychologii, kognitywistyki, geografii społecznej i prawa.

Strona szkoły znajduje się pod adresem https://isummerschool.wordpress.com

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048