Data publikacji w serwisie:

Międzynarodowy sukces UAM

Prestiżowy grant europejski dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu! Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii Europejskiej przyznała UAM jako jednej z kilkunastu uczelni w świecie grant naukowy pod nazwą Centrum Doskonałości Jean Monnet. Program realizowany będzie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w latach 2018-2021 pod kierownictwem naukowym prof. UAM dr hab. Tadeusza Wallasa.

Jean Monnet Centre of Excellence to najważniejszy grant naukowy programu Erasmus + Jean Monnet. Program został zapoczątkowany w 1989 roku i ma na celu stymulowanie nauczania, badań naukowych i debat w dziedzinie studiów nad integracją europejską na poziomie szkolnictwa wyższego w ramach Unii Europejskiej i w wymiarze ogólnoświatowym. Wniosek UAM o skróconej nazwie EU EX/ACT znalazł się w grupie 122 zakwalifikowanych aplikacji na 905 złożonych. Został wysoko oceniony przez jednostkę ewaluacyjną Komisji Europejskiej, uzyskując 91 punktów na 100 możliwych. W kategorii „jakość zespołu” uzyskał 23/25 punktów, a w kategorii „jakość przygotowania wniosku” 24/25 punktów. Tym samym zespół uniwersyteckich naukowców znalazł się w elitarnej grupie renomowanych uczelni z Europy, Stanów Zjednoczonych, Australii i Izraela, docenionych za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie badań procesu integracji europejskiej oraz roli i znaczenia Unii Europejskiej w świecie. Zaledwie 19 ośrodków uniwersyteckich  na świecie może poszczycić się zdobyciem tego grantu naukowego w 2018 roku. – Centrum Doskonałości Jean Monnet to potwierdzenie najwyższego poziomu wtajemniczenia w procesy integracyjne, jeśli chodzi o projekty badawcze zlecone  przez Komisję Europejską. Otrzymanie takiego grantu jest bardzo trudne, o czym świadczy  fakt, że wśród wszystkich polskich  szkół wyższych zaledwie kilka posiadało lub posiada tego typu Centrum – stwierdził  prof. Tadeusz Wallas.

W ramach unijnego grantu grupa badaczy z UAM otrzymała maksymalną kwotę wsparcia w wysokości 100 tys. euro. Środki zostaną przeznaczone na badania wielowymiarowych relacji zewnętrznych Unii Europejskiej z innymi państwami. Naukowcy poszukiwać będą odpowiedzi na pytania o rolę i znaczenie UE w nowym ładzie międzynarodowym, a także o kształt i charakter jej relacji  ze  Stanami Zjednoczonymi, Chińską Republiką Ludowa, Federacją Rosyjską, czy też państwami Ameryki Południowej, Azji Centralnej i Północnej Afryki. Program grantu kierowany jest do studentów i innych grup interesariuszy, którzy na co dzień nie obcują z problematyką dotyczącą funkcjonowania Unii Europejskiej. Stąd oprócz wielu wydarzeń naukowych, jakie będą miały miejsce na WNPiD, zaplanowane są wykłady gościnne na innych wydziałach UAM oraz innych uczelniach wyższych w Polsce i za granicą.