Data publikacji w serwisie:

Międzywydziałowe Centrum Neuronauki Poznawczej już działa na UAM

Zaawansowane i unikatowe w skali światowej badania w takich obszarach jak biofizyka, psychoakustyka, biopsychologia czy neuropedagogika, będą realizowane w nowo powstałym Międzywydziałowym Centrum Neuronauki Poznawczej na UAM. Jednostka zainaugurowała działalność 19 października.

- Neuronauka poznawcza to interdyscyplinarny obszar badawczy skoncentrowany na studiach nad neuronalnymi korelatami procesów poznawczych, takich jak uwaga, przetwarzaniem obrazów i dźwięków, czy rozwiązywanie problemów - wyjaśnia prof. Michał Klichowski z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, kierownik Centrum Neuronauki. Jak dodaje, neuronauka poznawcza jest stosunkowo nowym nurtem naukowym. W ośrodkach naukowych na całym świecie powoływane są więc centra neuronauki poznawczej, w których zespoły składające się z biologów, fizyków, pedagogów, psychologów i kognitywistów prowadzą transdyscyplinarne badania naukowe. Powstała więc potrzeba podjęcia działań na rzecz utworzenia tego typu centrum także na UAM. Zainicjował je prof. Michał Klichowski, który w latach 2019-2021 był koordynatorem naukowym międzynarodowego grantu Neuro-MIG, w ramach którego badania prowadziło blisko 200 neuronaukowców z 31 krajów z 4 kontynentów.

Siedziba centrum znajduje się w budynku Wydziału Fizyki UAM. Centrum powstaje pod patronatem prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Michała Banaszaka, przy porozumieniu dziekana Wydziału Fizyki prof. Romana Gołębiewskiego i dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. Agnieszki Cybal-Michalskiej.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048