Data publikacji w serwisie:

Międzywydziałowe Laboratorium Neuronauki Poznawczej

W Katedrze Akustyki na Wydziale Fizyki UAM otwarto Międzywydziałowe Laboratorium Neuronauki Poznawczej. Laboratorium będzie prowadzone razem z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM.

- W laboratorium będą prowadzone badania dotyczące funkcjonalnej organizacji mózgu człowieka z wykorzystaniem metod przezczaszkowej stymulacji mózgu do wspomagania procesu uczenia się - mówi prof. Roman Gołębiewski, dziekan Wydziału Fizyki. - Planowane są również badania z zakresu akustyki, w których w Laboratorium przeprowadzone zostaną różnorakie neurotesty i neuropomiary, a także badania neuronaukowe, z analizami akustycznymi stosowanych w nich bodźców - dodaje dziekan.

W Międzywydziałowym Laboratorium Neuronauki Poznawczej będą wspierane interdyscyplinarne projekty naukowe osadzone szczególnie w takich obszarach jak biofizyka, psychoakustyka, biopsychologia, kognitywistyka czy neuropedagogika. Miejsce zostało wyposażone w aparaturę prof. Michała Klichowskiego z WSE, m.in. medyczny aparat EEG z pełnym oprogramowaniem, aparat do neurofeedbacku, stymulator mózgu typu tDCS, a także dwa wysokiej klasy komputery kontrolujące eksperymenty wraz z licznymi pakietami testów psychologicznych i dedykowanymi im padami.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048