Data publikacji w serwisie:

Młodzi ludzie na spotkaniu z badaczkami i badaczami z UAM

W ramach inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Poznania POZnajUAM oraz projektu UAM dla Najlepszych przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Poznania oraz samorządów uczniowskich spotkali się z naukowczyniami i naukowcami z UAM. Mówiono m.in o obywatelskości młodych ludzi, o samorządzie uczniowskim jako przejawie demokracji oraz o drodze młodych naukowców.

- Spotkania z młodzieżą realizują jeden z podstawowych postulatów UAM dla najlepszych - mówi prof. Krzysztof Skibski z zespołu UAM dla Najlepszych. - Chcielibyśmy poznawać i zjednać sobie osoby zaangażowane, aktywne, pragnące uczestniczyć w życiu społecznym i angażować się w różne role społeczne, zanim wejdą w środowisko uniwersyteckie. Wspólnie planujemy rozmawiać o naszej przestrzeni miejskiej, realizować projekty, które będą służyły mieszkańcom tego miasta, a więc także naszym studentom i członkom społeczności akademickiej. Chcemy wreszcie pokazać, jakie są efekty badań naukowych naszego środowiska akademickiego i zapraszać do dyskusji o istotnych kwestiach społecznych z perspektywy licealistów, czyli członków Młodzieżowej Rady Miasta Poznania - dodaje prof. Skibski.

- Zapraszamy uczniów i uczennice szkół średnich na spotkania POZnajUAM, żeby przybliżyć akademicki sposób nauki - zachęca przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, Tomasz Poprawski. - Ta dyskusja jest inna od tej, którą widzimy w szkole. Przy okazji chcemy też przybliżyć wszystkie kampusy, wydziały, kierunki UAM, tak, by osoby, które niedługo będą podejmowały decyzję, gdzie się wybrać, co studiować, miały większą wiedzę. Dodatkowo wiadomo, że takie dyskusje też pobudzają późniejsze debaty, projekty w samorządach uczniowskich. Dostęp do naukowców i wiedzy pozwala na realizację coraz bardziej ambitnych projektów - dodaje Poprawski.

Fot. Marta Gruszczyńska-Ludwiczak

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048