Data publikacji w serwisie:

Multimedialna platforma do nauczania hindi

W piątek 3 grudnia, prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski podpisał umowę między UAM a firmą Grupa AF reprezentowaną przez prezesa Adriana Furmana.

Owocem współpracy ma być przygotowanie multimedialnej platformy do nauczania języka hindi w ramach projektu ‘Hindi dla Ciebie (platforma wspomagająca kształcenie zawodowe)’ finansowanego przez Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Komponent III (Component III) PROGRAM EDUKACJA (‘EDUCATION’ PROGRAMME) Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego. W projekcie będą uczestniczyć: UAM jako lider reprezentowany przez pracowników Wydziału Neofilologii oraz firma Grupa AF jako partner.

Język hindi jest od lat nauczany na Wydziale Neofilologii w ramach specjalności indologia. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności materiałów dydaktycznych zarówno dla studentów jak i osób, których kariera zawodowa jest związana z regionem Azji Południowej, a w szczególności Republiką Indii.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497