Data publikacji w serwisie:

Na UAM podpisano wielostronne porozumienie o współpracy

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca z uczelniami wyższymi to ważny aspekt działania Polskiej Strefy Inwestycji. Ponad 90% firm strefowych  z  terenu Wielkopolski wdraża innowacje i rozwija technologie, wspierając tym samym powstawanie zawodów i kompetencji przyszłości. Jak ważna jest współpraca w tym zakresie potwierdza podpisane 9 stycznia br.  porozumienie  o współpracy pomiędzy Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, VI Liceum Ogólnokształcącym  w Poznaniu, Uniwersyteckim Liceum w Słubicach oraz jednym z największych inwestorów strefowych w Wielkopolsce – firmą Beyond.pl. Jednym z pierwszych projektów będzie kooperacja przy nowopowstającym kierunku Informatyki Kwantowej na UAM.

Zapisy Porozumienia koncentrują się na wspieraniu procesów edukacyjnych i badawczo  – rozwojowych, które będą tworzyć kompetencje w obszarze innowacyjności i kadr przyszłości. Otwierają też szeroką współpracę w zakresie tworzenia innowacyjnych studiów dualnych i kierunków pod patronatem inwestorów strefowych. Uczniowie szkół średnich oraz studenci wybranych kierunków będą mogli odbywać szereg praktyk, staży czy warsztatów zawodoznawczych, których efektem będzie tworzenie nowych, wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy. Porozumienie zakłada też organizację wspólnych konferencji, webinariów, grup roboczych i spotkań networkingowych w ramach promocji kierunków studiów i wdrażanych zaawansowanych technologicznie inwestycji strefowych.

Kierunki powyższych działań wyznacza Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. To ona nakłada na Specjalne Strefy Ekonomiczne obowiązek inicjowania takiej kooperacji pomiędzy uczelniami wyższymi, szkołami branżowymi lub średnimi z klasami profilowanymi, a wiodącymi w regionie inwestorami strefowymi. Z perspektywy polskiej gospodarki i rozwoju regionu, uwzględnienie w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy jest kluczowe. Sami przedsiębiorcy i inwestorzy strefowi zdają sobie sprawę z konieczności przygotowania przyszłych kadr do pracy na wysoko wyspecjalizowanych stanowiskach  i w konsekwencji, tworzenia takich miejsc pracy w swoim zakładzie. Widać to wyraźnie  w doborze kryteriów jakościowych. Ponad 90% firm rozliczających inwestycje w ramach PSI wybiera kryterium wspierania zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpracę z uczelniami wyższymi i szkołami branżowymi – powiedział Minister Grzegorz Piechowiak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu  ds. inwestycji zagranicznych.

Do takich firm, z pewnością należy jeden z największych inwestorów strefowych  w Wielkopolsce - Beyond.pl, który od ponad 15 lat jest liderem bezpiecznych  i zrównoważonych usług data center i chmurowych w Polsce oraz regionie Europy Centralnej. Spółka jest operatorem centrów danych  o docelowej mocy 42 MW, które są  pierwszymi zrównoważonymi  i neutralnymi telekomunikacyjnie data centers w naszym kraju. Obiekt Data Center 2, strategicznie zlokalizowany w Poznaniu, jest jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej i jednym z pięciu najbezpieczniejszych w Unii Europejskiej spełniającym rygorystyczne wymagania certyfikacji ANSI/TIA-942 na poziomie Rated 4.

Wspieranie inicjatyw budujących innowacyjność i nowoczesne kompetencje technologiczne to konieczność, ponieważ transformacja cyfrowa ma coraz głębszy wymiar. Jesteśmy świadkami coraz szerszego wykorzystania sztucznej inteligencji (AI), machine learning, blockchain, sieci 5G czy Internetu Rzeczy (IoT) zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym. Wszystkie wymienione przeze mnie technologie mają wspólny mianownik – dane.  Ich wolumen przyrasta w tempie wykładniczym, podwajając się co trzy lata, a to wymaga wzrostu zrównoważonych mocy obliczeniowych koniecznych do ich przechowywania i przetwarzania. Jako dostawca bezpiecznych i zielonych usług centrum danych oraz chmury  z uwagą obserwujemy trendy w branży ICT. Komputery kwantowe to jedno z rozwiązań, które pozwolą nam przetwarzać duże wolumeny danych szybciej niż jest to możliwe teraz. Budowa kwantowego hubu kompetencyjnego w Poznaniu to z jednej strony zwiększanie atrakcyjności naszego regionu i przyciąganie inwestorów, a z drugiej zwiększanie innowacyjności naszego karju” – powiedział Wojciech Stramski Prezes Zarządu Beyond.pl.

Rozwój kompetencji kwantowych w Poznaniu wspiera również Unia Europejska.  W październiku 2022 roku jako 1 z 6 europejskich miast został wybrany w ramach inicjatywy EuroHPC (Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali) jako miejsce, w którym zostaną zlokalizowane pierwsze europejskie komputery kwantowe.

Dlatego też, współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który tworzy innowacyjny kierunek Informatyki Kwantowej, to naturalny model rozwoju dla inwestorów i kadr przyszłości. UAM jest uczelnią z ponad 100-letnią tradycją. Co roku, jej mury opuszcza prawie 7 tys. absolwentów, w tym roku prowadzi 130  kierunków. Od października 2023 roku będzie również dostępne kształcenie na kierunku Informatyki Kwantowej. Studia te będą kształcić specjalistów w zakresie wdrażania technologii kwantowych w przemyśle związanym  z technologiami informatycznymi, a także pracowników badawczych w podstawowych dziedzinach fizyki. Studenci zdobędą też wiedzę i kompetencje w zakresie samodzielnego tworzenia i optymalizacji programów na komputerach lub symulatorach kwantowych,  czy zostaną zaznajomieni z istniejącymi algorytmami kwantowymi. Obecnie komputery kwantowe oferują nowe algorytmy i nowe sposoby przetwarzania informacji, pozwalające  na szybsze rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych spotykanych np. w medycynie, chemii, ochronie środowiska, bankowości, logistyce i zarządzaniu – powiedział Prorektor UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką prof. Michał Banaszak.

Porozumienie nie ogranicza się do współpracy w ramach jednego kierunku, może być skalowane, na inne, ważne dla gospodarki innowacyjne specjalizacje dostępne na poznańskim UAM. Korzystać z takich możliwości będą z pewnością szkoły średnie, które są sygnatariuszami umowy partnerstwa. W VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Ignacego Paderewskiego w Poznaniu od kilku już lat prowadzimy zajęcia w profilowanych klasach politechnicznych z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego. Mamy też na koncie wieloletnią współpracę z Pracownią Podstaw Eksperymentu Fizycznego UAM oraz Obserwatorium Astronomicznym. Nasi uczniowie brali też udział w projekcie CREDO przy Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie oraz konkursach Science on Stage. Teraz otwierają się przed nami kolejne inspirujące projekty – powiedział Karol Seifert - Dyrektor VI LO w Poznaniu.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna od wielu lat aktywnie wspiera proces kształcenia zawodowego zarówno na poziomie szkół branżowych, szkolnictwa wyższego oraz współpracy z przedsiębiorcami w ramach klastrów. Wypracowany przez K-S SSE Plan Rozwoju Inwestycji z perspektywą do roku 2030, zakłada m.in. poprawę klimatu inwestycyjnego w Polsce poprzez dostosowanie kadry pracowniczej do potrzeb przedsiębiorców. Takie działania przekładają się na szybki rozwój Polskiej Strefy Inwestycji  i wzrost liczby inwestorów w regionie. Pozytywnie podsumowaliśmy w K-S SSE mijający 2022 rok, w którym wydaliśmy 25 Decyzji o Wsparciu, oznaczających wydatki inwestycyjne o wartości – 2.359.245.405,00 PLN. Nasi inwestorzy zadeklarowali utrzymanie ponad 4900 etatów oraz utworzenie 653 nowych miejsc pracy. Było to możliwe, również, dzięki powołaniu Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska – powiedział Krzysztof Kielec, Prezes Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Patronat honorowy nad podpisaniem porozumienia objęło Ministerstwo Rozwoju  i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Fot. Przemysław Stanula, Martyna Płaczek

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048