Data publikacji w serwisie:

Na UAM startuje międzynarodowy projekt pomocy studentom

Wsparcie zdrowia psychicznego studentów  to główny cel  programu „SOS Digital – Providing Suport to Students in Distress”, do którego włącza się Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Liderem projektu jest Uniwersytet de Minho z Portugalii, a prowadzą wspólnie takie uczelnie jak Uniwersytet Santiago de Compostela z Hiszpanii oraz Uniwersytet Degli Studi Di Trento z Włoch.

- Udział w projekcie "SOS Digital" może okazać się kluczowy dla rozwoju oferty naszej uczelni ze względu na możliwość wymiany dobrych praktyk we wspieraniu studentów w kryzysie z uczelniami zagranicznymi, które mają długoletnie doświadczenie w tym obszarze i bardzo dobrze rozwinięty system wsparcia – mówi Anna Rutz, Pełnomocniczka Rektora UAM ds. studentów z niepełnosprawnościami.

Efektem działań podjętych w ramach „SOS Digital – Providing Suport to Students in Distress” ma być utworzenie platformy internetowej „SOS Digital” oraz „Podręcznika procedur”. Strona ma docelowo zawierać materiały informacyjne dotyczące zaburzeń psychicznych, radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami czy porady dla kadry uczelni. Ma się na niej pojawić także forum dyskusyjne czy przestrzeń, gdzie studenci mogliby zgłaszać prośby o fachową pomoc psychologiczną na miejscu. Z kolei w podręczniku ma zostać zawarty raport o dobrych praktykach we wspieraniu osób z trudnościami psychicznymi, analiza bieżącej sytuacji wsparcia osób w kryzysie psychicznym na uczelni, w Polsce, w krajach europejskich oraz na szerszej arenie międzynarodowej, a także wnioski i rekomendacje

- Widzimy, że coraz więcej studentów zmaga się ze stresem, stanami depresyjnymi i innymi trudnymi przeżyciami. Poprzez stworzenie platformy "SOS Digital" chcemy dostarczyć im informacji, jak radzić sobie w kryzysowych chwilach i gdzie szukać pomocy zarówno na uczelni, jak i poza nią – wyjaśnia Anna Rutz. – Ponadto zależy nam, by kadra akademicka była gotowa i wiedziała, jak właściwie reagować, gdy student przejawia zachowania wskazujące na kryzys psychiczny. Wzbudzenie empatii, jak i wypracowanie właściwych procedur to podstawowe filary wzmocnienia kompetencji kadry akademickiej UAM - dodaje.

Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się na UAM w dniach 19-20 listopada.

Źródłem finansowania projektu jest: Erasmus+ KA2 Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego. (ak)