Data publikacji w serwisie:

Nadnotecki Instytut UAM w Pile zainaugurował rok akademicki 2019/2020. To już 101 rok w historii Uniwersytetu!

Pilskiej uroczystości przewodniczył prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas Prorektor ds. ogólnych UAM, który podsumował miniony rok pełen przedsięwzięć badawczych, społecznych i edukacyjnych oraz przedstawił plany na przyszłość, m.in. poszerzenia oferty kierunków studiów zaspokajających potrzeby regionalnego i krajowego rynku pracy.

Wykład inauguracyjny „Stan i tendencje przemian środowiska przyrodniczego Polski w oparciu o wyniki Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Storkowie” wygłosił prof. UAM dr hab. Józef Szpikowski, kierownik Stacji Geoekologicznej UAM w Storkowie.

Najważniejsza uroczystość uczelniana nie mogła odbyć się bez immatrykulacji studentów, a tym wyróżniającym się w nauce Prorektor uroczyście wręczył nagrody.

Całej społeczności pilskiego UAM życzymy powodzenia w nowym roku akademickim!

Nadnotecki Instytut UAM w Pile prowadzi praktyczne kierunki - studia licencjackie – Gospodarka Wodna i studia inżynierskie – Technologie Informatyczne. Programy obydwu kierunki studiów prowadzonych przez Instytut w Pile zostały przygotowane we współpracy z firmami, a nasi studenci już od pierwszego roku realizują studia praktyki i projekty w takich firmach jak choćby Signify (Philips Lighting Poland), czy Quad Graphics - Centrum Technologii Informatycznych w Pile oraz wiele innych w regionie.

Rok akademicki 2019/2020 to kolejny najlepszy nabór studentów spośród wszystkich filii – Instytutów zamiejscowych Uniwersytetu. Nowością są „Studia po 16tej” będące odpowiedzią na problemy normalnego życia osób dorosłych, które z różnych przyczyn wcześniej nie mogły studiować. „Studia po 16tej” to bezpłatne studia po pracy, o dostosowanych godzinach realizacji zajęć, z możliwością cateringu, opieki nad dziećmi i wsparciem rozwoju osobistego przez opiekę tutorów.

fot. Marcin Maziarz

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497