Data publikacji w serwisie:

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu UAM

3 października, w Collegium Iuridicum Novum odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Senatu UAM. Była to okazja do uhonorowania i nagrodzenia wyróżniających się osób, a jednocześnie powitanie roku akademickiego 2018/2019 przez społeczność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zgodnie z tradycją, podczas uroczystości wręczono medal Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis. W tym roku otrzymała go prof. Teresa Czyż. Wyróżnienie to przyznawane jest od 1997 roku uczonym, którzy, mimo że przeszli na emeryturę są nadal aktywni. Prof. Teresa Czyż jest geografem. Całe swoje naukowe życie związała z UAM. Należy do grona najbardziej aktywnych i zasłużonych profesorów uczelni, na swoim macierzystym Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych przez wiele lat pełniła odpowiedzialne kierownicze funkcje. Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki dziękował prof. Teresie Czyż za lata wytężonej pracy dla dobra uczelni i życzył wszelkiej pomyślności, satysfakcji z dokonań i długich lat życia w zdrowiu i w kręgu oddanych przyjaciół. Laudację wygłosił dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych prof. Leszek Kasprzak.

Z myślą o uhonorowaniu najlepszych dydaktyków Rektor UAM ustanowił w ubiegłym roku nagrodę Praeceptor Laureatus. Podczas uroczystości wyróżniono w ten sposób wybrane osoby, wręczając im także pamiątkowe statuetki. Nadzwyczajne Posiedzenie Senatu było również okazją do uhonorowania uczonych Nagrodami Naukowymi I stopnia za osiągnięcia naukowe oraz indywidualnymi Specjalnymi Nagrodami Naukowymi I stopnia za wybitny dorobek publikacyjny w 2017 roku. Wyróżnienia przyznano także wybranym absolwentom UAM, którzy otrzymali medale „Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu”. Przyznano także Studenckie Laury jako wyraz uznania dla wybitnych osiągnięć w przyswojeniu wiedzy określonych kierunkiem studiów dyscyplin naukowych, wysokich wyników w nauce w roku akademickim 2017/2018. Otrzymała je dwójka studentów: Agnieszka Waligóra z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Mateusz Zmudziński z Wydziału Biologii. Ten ostatni zaprezentował także w krótkim koncercie umiejętność gry na dudach.

W swoim wystąpieniu JM Rektor prof. Andrzej Lesicki mówił o wyzwaniach, jakie stawia przed UAM wchodząca w życie ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Jak zapewnił, swoją rolę widzi „jako Rektora, który prowadzi uczelnię wspólnie z pracownikami. Będę wsłuchiwał się w głos społeczności uczelni” - zapewnił. Rektor dodał również, że chciałby, aby „Uniwersytet był miejscem pracy i studiowania, w którym czujemy się bezpiecznie, z którego możemy być dumni”. (AK/MR)

fot. Adrian Wykrota, Przemysław Stanula