Data publikacji w serwisie:

Nagroda Camino de Santiago dla Grupy Uniwersytetów Compostela

W czwartek 4 października profesor Marek Kręglewski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezydent Grupy Uniwersytetów Compostela, odebrał w Santiago de Compostela nagrodę Camino de Santiago, Drogi Św. Jakuba, przyznawaną corocznie przez rząd Galicji, prowincji Hiszpanii. Grupa została uhonorowana za promocję Drogi Św. Jakuba wśród uniwersytetów, a nagrodę wręczyli członkowie rządu Galicji.

W swoim wystąpieniu prof. Kręglewski podkreślił rolę Drogi Św. Jakuba jako historycznego fenomenu łączącego różne kraje Europy i Ameryki Łacińskiej wokół wspólnych dla całej naszego kontynentu korzeni. Grupa Uniwersytetów Compostela dba między innymi o to, aby ta spuścizna kulturowa została zachowana i przekazana następnym pokoleniom jako wspólny element, kluczowy dla naszej cywilizacji.

Grupa Compostela powstała w 1994 obejmuje ponad 60 uczelni z Europy, Ameryki i Azji i działa na rzecz współpracy i dialogu pomiędzy uczelniami. Od paru lat organizuje konferencje i warsztaty dla studentów, które przybliżają znaczenie Drogi Św. Jakuba poprzez wspólne projekty, wystąpienia i krótkie pielgrzymki wzdłuż różnych fragmentów Drogi. W ramach jednego z projektów pięcioro studentów turystyki przygotowało propozycje nowych inicjatyw dotyczących zrównoważonej turystyki. Warsztaty te połączone z doświadczeniem przejścia Drogi odbyły się w marcu tego roku w Santiago de Compostela.