Data publikacji w serwisie:

Nagroda Specjalna za Zasługi dla Miasta Sakata

Od 10 lat dr Iga Rutkowska z Zakładu Japonistyki, Instytutu Orientalistyki z Wydziału Neofilologii UAM prowadzi badania nad Kuromori Kabuki – amatorskim teatrem kabuki, cieszącym się już niemal 300 – letnią tradycją. To m.in. jemu poświęciła rozprawę doktorską, a także liczne artykuły naukowe, wykłady i referaty na konferencjach.

Zwieńczeniem tej wieloletniej współpracy były spektakle Kuromori Kabuki w Polsce, jedno z wydarzeń miało miejsce podczas obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Były to pierwsze pełne, choć amatorskie, spektakle teatru kabuki w Polsce i pierwsze zagraniczne tourne tego amatorskiego zespołu. Grupa licząca 48 osób, z prezydentem miasta Sakata, Maruyamą Itaru, gościła w pierwszym tygodniu listopada 2019 roku w UAM.

7 listopada tego roku dr Iga Rutkowska została uhonorowana Nagrodą Specjalną za Zasługi dla Miasta Sakata. W uzasadnieniu stwierdzono, że dr Iga Rutkowska „wniosła ogromny wkład w promocję tradycyjnej kultury regionu, a także w znacznym stopniu przyczyniła się do współpracy międzynarodowej”.

Dr Iga Rutkowska, która z powodu pandemii, nie mogła odebrać nagrody osobiście, w przesłanym nagraniu dziękowała przede wszystkim członkom trupy Kuromori Kabuki,  za ciepłe przyjęcie w Japonii od samego początku kontaktów, za zaufanie i wspólne marzenia o pokazaniu spektakli Kuromori Kabuki w Polsce, słowa podziękowania skierowała też do Kawashimy Takashiego z Urzędu Miasta Sakata.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497